Wydarzenie archiwalne
18 kwietnia 2023 09:32 Eksportuj wydarzenie do Icalc
I Kongres Energetyki Rozproszonej [25-26.09.2023]

   Prezentacje


[Wydarzenie zakończone]

II Kongres Energetyki Rozproszonej >>>


Zapraszamy na I Kongres Energetyki Rozproszonej (KER), który odbędzie się w dniach 25-26 września 2023 r. na terenie kampusu AGH. Wyróżnikiem Kongresu jest koncentracja na lokalnym wymiarze transformacji energetycznej. W tym aspekcie KER kontynuuje kierunek wytyczony przez Forum Energetyki Rozproszonej, którego pięć edycji odbyło się w ostatnich latach w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii" (KlastER) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program GOSPOSTRATEG). 

Unikatowy charakter wydarzenia wyraża się w połączeniu sprawdzonej formuły Forum Energetyki Rozproszonej z odbywającą się drugiego dnia konferencją naukową. Umożliwi to jeszcze efektywniejszą współpracę głównych interesariuszy transformacji – środowisk gospodarczych, naukowych oraz administracji centralnej i samorządowej.

Ważną cechą KER jest – wypracowane podczas dotychczasowych Forów Energetyki Rozproszonej – zaangażowanie wiodących organizacji branżowych związanych z rozwijaniem lokalnych inicjatyw energetycznych i wdrażaniem technologii OZE. Daje to gwarancję, że debata podczas Kongresu skoncentruje się na diagnozie realnych problemów branży i praktycznych rekomendacjach co do dróg ich pokonywania. Istotnym tematem obrad będą również uwarunkowania transformacji energetycznej występujące w miastach i gminach wiejskich. Ważną rolę w tym procesie odegrają samorządy lokalne i regionalne, których reprezentanci zostaną zaproszeni do aktywnego udziału.

Zakres tematyczny KER obejmuje problemy i wyzwania kluczowe dla przyszłości polskiej transformacji energetycznej. Rada Programowa Kongresu, składająca się z wiodących ekspertów ze świata biznesu, nauki i administracji, zagwarantuje wysoki poziom merytoryczny debaty oraz trafny dobór tematów.

Zachęcamy, by w pełni wykorzystać synergiczny potencjał wydarzenia poprzez aktywne uczestnictwo we wszystkich dniach Kongresu.

Szczegółowy program oraz więcej szczegółów o wydarzeniu są dostępne na stronie www.ker2023.pl. Już dziś pamiętaj, aby zarezerwować termin 25-26 września w swoim kalendarzu! Do zobaczenia!

W ostatnim czasie transformacja energetyczna z postulatu dotyczącego bliżej nieokreślonej przyszłości przeistoczyła się w element naszego „tu i teraz”. Z satysfakcją stwierdzam, że wydarzenia poświęcone tej tematyce, organizowane od kilku lat przez Akademię Górniczo-Hutniczą, przyczyniły się do intensyfikacji tego procesu. Kongres Energetyki Rozproszonej jest przedsięwzięciem, które jeszcze mocniej wspiera to, co w tej kwestii najistotniejsze – współpracę wielu środowisk w celu znalezienia najlepszych rozwiązań i wypracowania wspólnych rekomendacji dla branży  Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.

Program I KER [pdf] ↗

Rada programowa I KER [pdf] ↗

 


 

Organizator główny

 

Akademia Górniczo-Hutnicza
 

AGH jest nowoczesnym uniwersytetem, który aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy oraz w tworzeniu innowacyjnych technologii. Uczelnia ma ugruntowaną pozycję w kraju i coraz mocniejszą za granicą. Doświadczona kadra, nowoczesne laboratoria, wyjątkowy kampus, a przede wszystkim – więź łącząca społeczność AGH – to nasze największe atuty. 

 


Współorganizatorzy

 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska jest ogólnopolską organizacją branżową samorządu gospodarczego. Nasza organizacja stawia sobie za ważny cel organizowanie pomocy członkom w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych i organizacyjnych. Istotny człon działania Izby dotyczy przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą, promowania nowoczesnych technik i technologii. Szeroka jest działalność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i promocji odnawialnych źródeł energii. Reprezentujemy interesy członków na rynkach zagranicznych.

 

 

Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE
 

Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, przedsiębiorców i ich związków, w szczególności funkcjonujących w ramach klastrów energii, o których mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.


 

Dokumenty

Regulamin I Kongresu Energetyki Rozproszonej

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wypowiedzi i wizerunku oraz danych osobowych

 


Patroni i Partnerzy