Wydarzenia archiwalne
18 kwietnia 2023 09:32 Eksportuj wydarzenie do Icalc
I Kongres Energetyki Rozproszonej [25-26.09.2023]
AGH w Krakowie | 25 września 2023 09:00


Rejestracja   Program ramowy


Zapraszamy na I Kongres Energetyki Rozproszonej (KER), który odbędzie się w dniach 25-26 września 2023 r. na terenie kampusu AGH. Wyróżnikiem Kongresu jest koncentracja na lokalnym wymiarze transformacji energetycznej. W tym aspekcie KER kontynuuje kierunek wytyczony przez Forum Energetyki Rozproszonej, którego pięć edycji odbyło się w ostatnich latach w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii" (KlastER) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program GOSPOSTRATEG). 

Unikatowy charakter wydarzenia wyraża się w połączeniu sprawdzonej formuły Forum Energetyki Rozproszonej z odbywającą się trzeciego dnia konferencją naukową. Umożliwi to jeszcze efektywniejszą współpracę głównych interesariuszy transformacji - środowisk gospodarczych, naukowych oraz administracji centralnej i samorządowej.

Ważną cechą KER jest - wypracowane podczas dotychczasowych Forów Energetyki Rozproszonej - zaangażowanie wiodących organizacji branżowych związanych z rozwijaniem lokalnych inicjatyw energetycznych i wdrażaniem technologii OZE. Daje to gwarancję, że debata podczas Kongresu skoncentruje się na diagnozie realnych problemów branży i praktycznych rekomendacjach co do dróg ich pokonywania. Istotnym tematem obrad będą również uwarunkowania transformacji energetycznej występujące w miastach i gminach wiejskich. Ważną rolę w tym procesie odegrają samorządy lokalne i regionalne, których reprezentanci zostaną zaproszeni do aktywnego udziału.

Zakres tematyczny KER obejmuje problemy i wyzwania kluczowe dla przyszłości polskiej transformacji energetycznej. Rada Programowa Kongresu, składająca się z wiodących ekspertów ze świata biznesu, nauki i administracji, zagwarantuje wysoki poziom merytoryczny debaty oraz trafny dobór tematów.

Zachęcamy, by w pełni wykorzystać synergiczny potencjał wydarzenia poprzez aktywne uczestnictwo we wszystkich dniach Kongresu.

Szczegółowy program oraz więcej szczegółów o wydarzeniu są dostępne na stronie www.ker2023.pl. Już dziś pamiętaj, aby zarezerwować termin 24-26 września w swoim kalendarzu! Do zobaczenia!

 

Ramowy program Kongresu Energetyki Rozproszonej 2023 
Dzień 1. – 25.09.2023 (poniedziałek)

09:00-18:00
 

VI Forum Energetyki Rozproszonej – Dzień 1.
 
19:30-21:30
 
Bankiet w Klubie Studio *
 
Dzień 2. – 26.09.2023 (wtorek)

09:00-10:30
 

VI Forum Energetyki Rozproszonej – Dzień 2.
 
10:30-17:...
 
I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej *
 

* wydarzenia odpłatne

 

Pełen Program I Kongresu Energetyki Rozproszonej ↗