Czasopismo

ENERGETYKA ROZPROSZONA to czasopismo redagowane przez Zespół projektu Rozwój Energetyki Rozproszonej w Klastrach Energii KlastER w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Wydawcą czasopisma jest: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko rozumianej energetyki rozproszonej do przesyłania na adres redakcji klaster_er@agh.edu.pl informacji technicznych oraz artykułów. Prace, które uzyskają pozytywne recenzje Rady Naukowej, będą publikowane w kolejnych zeszytach. Jesteśmy przekonani, że Państwa wiedza i doświadczenie pomogą wypracować rozwiązania o dużym potencjale praktycznym, przyczyniając się do promocji energetyki rozproszonej w jej różnych formach.

Poniżej znajdą Państwo elektroniczne wydania czasopisma. Osoby zainteresowane pozyskaniem papierowej wersji prosimy o kontakt mailowy: klaster_er@agh.edu.pl.