Strategia

Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku (SER2040) zawiera rekomendacje działań niezbędnych do podjęcia w obszarze energetyki rozproszonej, które wspierałyby realizację Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) – dokumentu wyznaczającego ramy krajowej transformacji energetycznej.

Strategia jest rezultatem prac przeprowadzonych w ramach projektu Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER), którego realizatorami byli członkowie konsorcjum naukowego MENAG: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt był finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG.

 

 

 

               Pobierz PDF                 

 

Szczegółowe omówienie Strategii w czasopiśmie „Energetyka Rozproszona”Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku. W 8. zeszycie czasopisma „Energetyka Rozproszona” opublikowano artykuły odnoszące się do poszczególnych aspektów dokumentu.

 

Formularz zgłaszania uwag do Strategii