Sieć laboratoriów i zespołów badawczych

O sieci laboratoriów i zespołów badawczychW ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)" przeprowadzono ankietę na temat działalności laboratoriów oraz zespołów badawczych działających w ramach polskich uczelni, instytutów naukowych oraz wszelkich instytucji świadczących usługi badawcze na rzecz szeroko rozumianej energetyki rozproszonej (ER).

Informacje pozyskane za pośrednictwem ankiety prezentujemy poniżej, za zgodą przedstawicieli podmiotów, których dotyczą. Informacje mają umożliwić łatwy kontakt pomiędzy potrzebującymi wiedzy eksperckiej i zrealizowania badań, a potencjalnymi ich wykonawcami.

Wszystkich przedstawicieli laboratoriów i zespołów badawczych, którzy chcieliby dołączyć reprezentowane przez siebie podmioty do niniejszej listy zapraszamy do uzupełnienia formularza ankiety: https://forms.gle/wmNL3oGsmgNX2ajW7.

 

 

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Akademia Górniczo-Hutniczo im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Laboratorium Automatyki Budynkowej AutBudNet AGH

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

Badania urządzeń automatyki budynkowej i ich wpływu na efektywność energetyczną budynków, z systemami zarządzania budynkami BMS oraz zarządzania mediami energetycznymi w budynku EMS. Projektowanie, budowa, testy modułów zarządzania energią elektryczną w kontekście body i organizacji lokalnych mikrosiecti energetycznych, z OZE, zasobnikami energii, zarządzanymi odbiornikami. Analiza możliwości funkcjonalnych inteligentnych liczników energii elektrycznej Smart Metering i ich wykorzystania w organizacji systemów zarządzania popytem oraz odpowiedzi strony popytowej (DSM, DSR) w kontekście udziału budynków i ich infrastruktury w sieciach micro grid oraz smart grid. Projekty urządzeń i systemów automatyki budynkowej z analizą ich wpływu na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz integracji infrastruktury budynkowej z elementami nowoczesnych sieci zasilających z OZE, zasobnikami energii oraz licznikami energii z aktywnym mechanizmem taryfikacji i produkcji popytu. 

Osoba (osoby) do kontaktów:

dr hab. inż. Andrzej Ożadowicz, prof. AGH

Adres i informacje kontaktowe:

E-mai: ozadow@agh.edu.pl

Tel.: +48 12 617 50 11

Informacje dodatkowe:

Wiodące tematy specjalizacji badawczej:

•    Sieci typu smart

•    Pomiary w energetyce

•    Rozwiązania teleinformatyczne dla energetyki

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Laboratorium Energoelektroniki

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

•    Opracowanie koncepcji przekształtników energoelektronicznych o wymaganych parametrach.

•    Opracowanie falowników, prostowników i przekształtników DC-DC w szerokim zakresie prądów i napięć.

•    Opracowanie metod sterowania i regulacji oraz realizacja sprzętowa systemu sterowania przekształtnika.

•    Projekt i realizacja badań podstawowych i przedwdrożeniowych obejmujących weryfikację eksperymentalną.

Osoba (osoby) do kontaktów:

prof. dr hab. inż. Robert Stala

Adres i informacje kontaktowe:

E-mail: stala@agh.edu.pl

Tel.: +48 12 617 57 12

Informacje dodatkowe:

Wiodące tematy specjalizacji badawczej:


  • Energoelektronika

  • Rozproszone źródła energii - energetyka słoneczna

  • Jakość dostawy energii

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Laboratorium Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

Od ponad 25 lat realizujemy specjalistyczne pomiary i rejestracje w rzeczywistych warunkach systemu elektroenergetycznego typu IN SITU, czyli bezpośrednio w wybranych jego punktach, z zastosowaniem mobilnych i stacjonarnych analizatorów jakości energii elektrycznej. 

Korzystamy z najwyższej klasy aparatury pomiarowej spełniającej aktualne wymagania norm branżowych – analizatory klasy A, najwyższej zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30. Możliwości analizatorów pozwalają na monitorowanie obszernego zbioru parametrów opisujących stan pracy sieci elektroenergetycznych, a zwłaszcza wartości wskaźników jakości dostawy energii zasilającej. 

Wykonywane pomiary i rejestracje (monitorowanie) możemy prowadzić w okresach krótkoterminowych oraz długoterminowych: od kilku sekund, minut, godzin do wielu dni, tygodni, a nawet miesięcy. 

Posiadana aparatura pozwala na realizację pomiarów z częstotliwościami próbkowania od kilku kHz do 10 MHz. W trakcie pomiarów długoterminowych realizowane są rejestracje zdarzeń i stanów dynamicznych od 20,0/24,5 us, a w trybie „transient” od 0,10/0,25 us w zależności od zastosowanego analizatora. 

Dysponujemy przekładnikami prądowymi AC i DC na różne zakresy oraz akcesoriami i wyposażeniem dodatkowym pozwalającym na wykonywanie pomiarów i rejestracji dla prądów do 3000 A w sieciach zasilających niskiego, średniego i wysokiego napięcia, bez konieczności przerywania procesu zasilania. 

Na podstawie zarejestrowanych danych pomiarowych realizujemy różnego rodzaju badania i analizy dotyczące: 

•    oceny wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej, m.in.: wartości skutecznej napięcia zasilającego U i wartości skutecznej prądu l, współczynnika odkształcenia napięcia zasilającego THDU i prądu THDI, wartości wyższych harmonicznych napięcia i prądu, częstotliwości napięcia zasilającego, długookresowego (Plt) i krótkookresowego (Pst) współczynnika wahań napięcia, współczynników asymetrii napięcia i prądu, współczynników mocy: PF, DPF, tg(ϕ), mocy i energii (czynnych, biernych, pozornych i innych).

•    oceny warunków zasilania w punkcie przyłączenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenia, normy, kodeksy sieciowe, instrukcje ruchu i eksploatacji operatorów: OSD i OSP),

•    oceny oddziaływania na sieć zasilającą nieliniowych, niesymetrycznych i niespokojnych odbiorników,

•    oceny oddziaływania na sieć zasilającą rozproszonych i odnawialnych źródeł energii,

•    oceny zarejestrowanych zdarzeń (zapadów i wzrostów napięcia zasilającego, krótkotrwałych i długotrwałych przerw w zasilaniu, stanów przejściowych, np. procesów łączeniowych, rozruchów, impulsów prądowych, przepięć, wzmocnień rezonansowych itp.),

•    ekspertyz, konsultacji i doradztwa w zakresie: diagnostyki poprawności działania sieci elektroenergetycznych, urządzeń i aparatów wykonawczych, układów energoelektronicznych, kondycjonerów energii elektrycznej, odbiorników krytycznych oraz rozproszonych i odnawialnych źródeł i magazynów energii,

•    redukcji asymetrii i wyższych harmonicznych napięć i prądów,

•    kompensacji mocy biernej,

•    prac i analiz projektowych, poawaryjnych, odbiorczych i innych.

Wymienione prace dotyczą wszystkich poziomów napięć: nN, SN, WN i NN. Oferujemy możliwość prowadzenia równoczesnych pomiarów i rejestracji w odrębnych 14 punkach sieci elektroenergetycznej. 

Warto podkreślić, że w AGH w ramach Laboratorium Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej opracowano i zbudowano infrastrukturę elektroenergetyczną składającą się z:

•    układu mikrosieci zawierającej: zestaw z generatorem synchronicznym, bateryjny magazyn energii, instalacje fotowoltaiczną z falownikiem hybrydowym i własnym magazynem energii, pompy ciepła oraz sterowalnych odbiorników linowych i nieliniowych,

•    systemu wirtualnego agregatora źródeł energii (ang. virtual power plant), którego sterowanie realizowane jest za pomocą opracowanej aplikacji w środowisku ZENON Energy Edition;

•    stanowisk z: równoległym energetycznym filtrem aktywnym, dynamicznym stabilizatorem napięcia, filtrem pasywnym, automatycznie regulowaną baterią kondensatorów, uniwersalnymi systemami szybkiego prototypowania dSPACE DS1104 i DS1103, programowalnym źródłem napięcia Chroma 61512 oraz programowalnymi odbiornikami Chroma 63804 wraz z analizatorami jakości energii elektrycznej, aparatura kontrolno-pomiarową m.in. firmy Siemens i firmy Copa-Data. 

Realizujemy też pomiary i rejestracje laboratoryjne z wykorzystaniem analizatorów oraz aparatury uzupełniającej, np. precyzyjnego analizatora mocy WT5000.

Osoba (osoby) do kontaktów:

dr inż. Andrzej Firlit

Adres i informacje kontaktowe:

E-mail: afirlit@agh.edu.pl

Tel.: +48 12 617 28 36

Informacje dodatkowe:

Współpraca z klastrami energii:

•    Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego

•    Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica

•    Zielona Generacja Nowy Targ

•    Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej – ZKlaster

Wiodące tematy specjalizacji badawczej:

•    Sieci dystrybucyjne

•    Jakość dostawy energii

•    Sieci typu smart

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Systemów Zasilania

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

Wiodące tematy specjalizacji badawczej:

•    Energoelektronika

•    Rozwiązania teleinformatyczne dla energetyki

Adres strony internetowej:

https://www.ce.agh.edu.pl/laboratoria/laboratorium-kompatybilnosci-elektromagnetycznej-i-systemow-zasilania/

Osoba (osoby) do kontaktów:

dr hab. inż. Cezary Worek, prof. AGH

Adres i informacje kontaktowe:

E-mail: ce@agh.edu.pl 

Tel.: +48 12 617 55 22

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Laboratorium Robotyki, Fotowoltaiki i Lewitacji Magnetycznej

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

W laboratorium znajdują się różnorodne systemy fotowoltaiczne zlokalizowane głównie na dachu budynku C3. Większość modułów PV wchodzących w ich skład jest indywidualnie monitorowana. Laboratorium posiada własną stację pogodową z precyzyjnym systemem pomiaru promieniowania słonecznego. Na wyposażeniu laboratorium znajduje się specjalistyczna aparatura pomiarowa dedykowana fotowoltaice: miernik charakterystyk I-V, kamera termowizyjna oraz spektrometr UV-IR.

Osoba (osoby) do kontaktów:

dr inż. Janusz Teneta

Adres i informacje kontaktowe:

E-mail: romus@agh.edu.pl

Tel.: +48 12 617 38 31

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Laboratorium Technik Radiowych

Adres strony internetowej:

https://www.ce.agh.edu.pl/laboratoria/laboratorium-technik-radiowych/

Osoba (osoby) do kontaktów:

dr hab. inż. Cezary Worek, prof. AGH

Adres i informacje kontaktowe:

E-mail: ce(at)agh.edu.pl 

Tel.: +48 12 617 55 22

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Laboratorium Technologii Smart Grid

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

•    Testy funkcjonalne i sprawnościowe źródeł, odbiorników oraz magazynów energii elektrycznej.

•    Badania wstępnej zgodności (pre-compliance) w zakresie emisyjności oraz odporności na zaburzenia przewodzone o częstotliwości do 150 kHz. 

Osoba (osoby) do kontaktów:

dr inż. Krzysztof Chmielowiec

Adres i informacje kontaktowe:

E-mail: kchmielo@agh.edu.pl

Tel.: +48 12 617 35 93

Informacje dodatkowe:

Współpraca z klastrami energii:

•    Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego

•    Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica

•    Zielona Generacja Nowy Targ

•    Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii

Wiodące tematy specjalizacji badawczej:

•    Energoelektronika

•    Rozproszone źródła energii - energetyka słoneczna

•    Sieci typu smart    ​​

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Laboratorium Technologii Sorpcyjnych

Adres strony internetowej:

https://www.ce.agh.edu.pl/laboratoria/laboratorium-technologii-sorpcyjnych/

Osoba (osoby) do kontaktów:

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

Adres i informacje kontaktowe:

E-mail: wnowak@agh.edu.pl

Tel.: +48 12 617 52 55

Informacje dodatkowe:

Wiodące tematy specjalizacji badawczej :

•    Rozproszone źródła energii - energetyka wodna

•    Rozproszone źródła energii - biomasa/biogaz

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Laboratorium Wysokosprawnej Kogeneracji

Adres strony internetowej:

https://www.ce.agh.edu.pl/laboratoria/laboratorium-wysokosprawnej-kogeneracji/

Osoba (osoby) do kontaktów:

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

Adres i informacje kontaktowe:

E-mail: wnowak@agh.edu.pl

Tel.: +48 12 617 52 55

Informacje dodatkowe:

Wiodące tematy specjalizacji badawczej:

•    Rozproszone źródła energii - energetyka wodna

•    Rozproszone źródła energii - biomasa/biogaz

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Laboratorium Wzorcowania Mierników do Pomiaru Wskaźników Jakości Dostawy Energii Elektrycznej

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

Testy interfejsów energoelektronicznych dla odnawialnych źródeł energii na zgodność z wymaganiami krajowych i europejskich kodeksów sieciowych.

Badania liczników energii elektrycznej oraz analizatorów jakości dostawy energii na zgodność z klasą A w rozumieniu norm EN 61000-4-30, EN 62586 oraz w zakresie wyznaczania zagregowanych miar liczbowych jakości energii (W1-W4).

Adres strony internetowej:

http://cjee.agh.edu.pl/

https://www.ce.agh.edu.pl/laboratoria/laboratorium-wzorcowania-miernikow/

https://www.eaiib.agh.edu.pl/akredytowane-laboratorium-wzorcujace/

Osoba (osoby) do kontaktów:

dr inż. Tomasz Siostrzonek 

Adres i informacje kontaktowe:

E-mail: tsios@agh.edu.pl; 

Tel.: +48 12 617 35 93

Mobil: 502 371 425  

Informacje dodatkowe:

Wiodące tematy specjalizacji badawczej:

•    Jakość dostawy energii

•    Pomiary w energetyce

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Laboratorium odnawialnych źródeł i poszanowania energii w Miękini

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

Wiodące tematy specjalizacji badawczej:

•    Rozproszone źródła energii - energetyka słoneczna

•    Rozproszone źródła energii - biomasa/biogaz

•    Rozproszone źródła energii - pompy ciepła

Adres strony internetowej:

http://miekinia.agh.edu.pl/

Osoba (osoby) do kontaktów:

mgr inż. Jarosław Kotyza

Adres i informacje kontaktowe:

E-mail: kotyza@agh.edu.pl

Tel.: +48 12 617 40 57; +48 12 617 27 96 

Politechnika Częstochowska

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej: 

Politechnika Częstochowska

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Katedra Elektroenergetyki, Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

Metropolia, Subregion Zachodni woj. Śląskiego, liczne gminy na terenie całej Polski oraz stowarzyszenia branżowe odbiorców energii):

•    Opracowanie bilansów energii, strategii dla Klastrów energii, dokumentów inicjujących powstanie klastrów, operacyjnego wsparcia (klastry energii w Tychach, Tomaszowie Mazowieckim, Tucznie, Gierałtowicach, Żywcu)

•    Współpraca badawcza i operacyjna z pierwszą spółdzielnią energetyczną Eisall

•    Współpraca z Forum Energii w ramach projektu LeadAir

•    Opracowanie strategii dot. budowy samowystarczalności energetycznej dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii

•    Modele biznesowe w obszarze budowy niezależności energetycznej dla spółek obrotu: Polenergia SA, Veolia Energy Contracting Poland

•    Opracowanie narzędzi wspierających budowę samowystarczalności energetycznej – kalkulatora bilansu energetycznego w gminie oraz kalkulatora inwestycyjnego

•    Realizacja projektów wsparcia odbiorców w obszarze kontraktacji energii w formule PPA, cPPA

•    Współpraca z dostawcami usług informatycznych i platform wspierających energetykę rozproszoną (np. C4E, VPPlant, Naatu)

•    Kalkulator salda dodatniego/ujemnego do planowania produkcji z farm PV i wiatrowych

•    Tworzenie grup zakupowych energii elektrycznej

Osoba (osoby) do kontaktów:

Maciej Sołtysik

Adres i informacje kontaktowe:

Katedra Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska, Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa maciej.soltysik@pcz.pl; tel. +48723600831

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Politechnika Częstochowska

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej prowadzi badania w zakresie energetyki rozproszonej oraz proces dydaktyczny na kierunkach Elektromobilność i Energia Odnawialna, Inteligentne Miasta. W latach 2011-2016 została przeprowadzona przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. W ramach inwestycji zainstalowano baterię ogniw fotowoltaicznych o mocy 45 kW oraz trzy elektrownie wiatrowe z turbinami o pionowej osi obrotu o łącznej mocy 30 kW, a energia uzyskiwana z OZE jest zużywana m.in. w stacjach ładowania samochodów elektrycznych (3 stacje po 2 x 22 kW). Cała instalacja jest wykorzystywana w pracach naukowo-badawczych i Laboratorium OZE. Wydział Elektryczny dysponuje nowoczesnymi laboratoriami, wśród których unikatową aparaturą dysponują m.in.  Laboratorium Superkondensatorów i Magazynów Energii. Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej możliwa była m.in. dzięki projektowi współfinansowanemu w ostatnich latach przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Oferta:

1.    Badanie układów generacji energii elektrycznej z OZE wraz z magazynami energii i ich układami sterowania,

2.    Badania automatyki zabezpieczeniowej w dystrybucyjnych sieciach elektrycznych oraz parametrów jakości energii i strat w sieciach, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki rozproszonej,

3.    Efektywność rozdziału energii elektrycznej – pozyskiwanie i analiza danych dotyczących przesyłu energii elektrycznej w zakresie strat energii elektrycznej, benchmarkingu oraz optymalizacji sieci dla określonych obszarów dystrybucji,

4.    Badania z zakresu przetwarzania dużych zbiorów danych, tzw. BIG DATA, zarządzanie danymi rozległej infrastruktury pomiarowej energetyki rozproszonej,

5.    Badania galwanostatyczne, potencjostatyczne i spektroskopia impedancyjna dla kondensatorów i akumulatorów,

6.    Diagnostyka termiczna metodami aktywnej i pasywnej termografii w podczerwieni;

Projekty zrealizowane przez członków zespołu badawczego:

•    Projekt międzynarodowy Gmina Samowystarczalna Energetycznie z dofinansowaniem NFOŚiGW EOG 2009-2014 – wsparcie gmin w zakresie budowy strategii niezależności energetycznej z wykorzystaniem własnych zasobów energetycznych (2017)

•    Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce  - projekt w ramach mechanizmu Europejski Fundusz Obszaru Gospodarczego (2017)

•    Platforma zarządzania danymi zawansowanej infrastruktury pomiarowej – projekt dla Tauron Dystrybucja S.A. (2017)

•    Statyczna i dynamiczna wielowymiarowa analiza danych pomiarowych w wybranym obszarze dystrybucji energii elektrycznej - projekt dla Tauron Dystrybucja S.A. (2017)

•    Randomizowane metody uczenia sztucznych sieci  neuronowych – grant NCN  (OPUS-14) – opracowani algorytmów prognozowania w elektroenergetyce (2018-2021)

•    Opracowanie wysokoobrotowego silnika PM BLDC jako magazynu energii elektrycznej wraz z elementami infrastruktury zapewniającej doładowanie magazynu oraz szybkie odzyskiwanie energii i przetwarzanie je do formy i parametrów pozwalającej na efektywne wykorzystanie przez standardowe urządzenia – projekt wspólny z Megatech Technology Sp. z o.o. (2018)

•    Opracowanie raportu na temat technologii magazynowania energii elektrycznej: dostępne technologie, sposób wykorzystania w KSE, producenci, koszty, efektywność ekonomiczna w zastosowaniach systemowych, stan aktualny i perspektywy rozwoju, ocena adekwatności z perspektywy celów transformacji energetycznej – projekt dla PSE Innowacje Sp. z o.o. (2022)

Adres strony internetowej:

https://we.pcz.pl 

Osoba (osoby) do kontaktów:

Dr hab. inż. Marek Lis, prof. uczelni Dziekan Wydziału Elektrycznego

Dr hab. inż. Janusz Sowiński, prof. uczelni Kierownik ds. rozwoju

Adres i informacje kontaktowe:

Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska, Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa janusz.sowiński@pcz.pl; tel. +48726660119

Politechnika Opolska

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Politechnika Opolska, Katedra Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Katedra Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

Zakres prac:

•    wykonywanie analiz (ekspertyz) wpływu przyłączenia rozproszonych źródeł energii elektrycznej na pracę sieci rozdzielczych, zgodnie z wymogami Prawa energetycznego,

•    wykonywanie analiz warunków pracy sieci rozdzielczej z rozproszonymi/odnawialnymi źródłami energii elektrycznej,

•    planowanie rozwoju sieci rozdzielczych z uwzględnieniem pracy odnawialnych źródeł energii elektrycznej,

•    badanie wpływu odnawialnych źródeł energii na straty energii elektrycznej,

•    analiza i projektowanie układów EAZ w sieciach rozdzielczych z przyłączonymi OZE.

Osoba (osoby) do kontaktów:

dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. Uczelni

Adres i informacje kontaktowe:

45-758 Opole, Ul. Prószkowska 76, e-mail b.kaszowska@po.edu.pl 

Politechnika Świętokrzyska 

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Politechnika Świętokrzyska/Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej (Akredytowane) – AB117

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej (Akredytowane) – AB117

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej (LEP) jest akredytowanym (nr akredytacji PCA: AB 117) laboratorium badawczym, wykonującym badania zgodności wybranych produktów z odnośnymi aktami normatywnymi (polskimi i europejskimi). Szczególnym obszarem działania (objętym akredytacją) są badania zgodności (z wybranymi dyrektywami UE i normami) oraz badania homologacyjne (wg wybranych regulaminów EKG ONZ) elementów elektrotechniki i elektroniki pojazdowej.

W laboratorium są też prowadzone badania uzupełniające, mające na celu ocenę skuteczności samochodowych urządzeń zabezpieczających przed nieuprawnionym użyciem oraz systemów lokalizacji pojazdów (na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych). LEP jest jednostką badawczą, notyfikowaną przez Transportowy Dozór Techniczny, a wykonywane przez LEP badania są podstawą do udzielania bądź rozszerzania homologacji wybranych wyrobów.

W ramach procesów homologacyjnych LEP pełni także funkcje nadzorcze i przeprowadza kontrole zgodności produkcji, będące następnie podstawą udzielenia bądź utrzymania homologacji typu rozmaitych wyrobów.

Działalność naukowo-badawcza pracowników LEP skupia się na różnych aspektach projektowania, diagnozowania i eksploatacji urządzeń elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych. Ponadto pracownicy LEP prowadzą badania z zakresu stosowania innowacyjnych metod linearyzacji układów nieliniowych równań różniczkowych oraz prace nad opracowywaniem i praktycznym stosowaniem metod sztucznej inteligencji w procesach diagnozowania i monitorowania diagnostycznego.

Wyposażenie LEP obejmuje szereg wzorcowanych stanowisk badawczych i przyrządów, wśród których można wymienić następujące: komora GTEM, komora klimatyczna, komora solna, komora grzewcza, wstrząsarki, w pełni wyposażone stanowiska służące m.in. do badania: szeroko- i wąskopasmowej emisji promieniowania elektromagnetycznego, emisji zaburzeń przewodzonych wzdłuż przewodów, odporności urządzeń na promieniowanie elektromagnetyczne i zaburzenia przewodzone, poprawności działania różnych elementów wyposażenia pojazdów (np. układów zapłonowych, alternatorów, regulatorów napięcia, przerywaczy kierunkowskazów, przełączników, wiązek przewodów zapłonowych i innych), odporności na korozję, odporności na drgania, odporności na działanie temperatur, odporności na działanie płomieni itd.

Adres strony internetowej:

https://lep.tu.kielce.pl/

Osoba (osoby) do kontaktów:

dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk – tel. kom. 502 914 609; rozowicz@tu.kielce.pl

Adres i informacje kontaktowe:

Politechnika Świętokrzyska Laboratorium Techniki Świetlnej (Akredytowane) – AB1714 /

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Politechnika Świętokrzyska/Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji – Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł Energii Elektrycznej

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Politechnika Świętokrzyska/Centrum Naukowo–Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji – Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł Energii Elektrycznej

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł Energii Elektrycznej Świetlnej jest laboratorium badawczym wykonującym badania turbin wodnych oraz paneli i ogniw fotowoltaicznych.

Zastosowanie stacjonarnego symulatora promieniowania słonecznego umożliwia badanie sprawności ogniw i paneli fotowoltaicznych. Dzięki zaawansowanym systemom technologicznym symulator umożliwia uzyskanie promieniowania równoważnego promieniowaniu słonecznemu, co pozwala na testowanie wydajności urządzeń solarnych oraz badanie i rozwój tej gałęzi energetyki.

Zaprojektowane i zbudowane stanowisko do badania turbin (kaskada wodna) umożliwia przeprowadzenie badań turbin wodnych o różnych mocach, przepływach i średnicach dla różnych spadów z możliwością rejestracji wszystkich istotnych parametrów.

Wyposażenie Laboratorium obejmuje szereg wzorcowanych stanowisk badawczych i przyrządów, wśród których można wymienić następujące: symulator słońca do badania paneli fotowoltaicznych, symulator słońca do badania ogniw fotowoltaicznych, kamery termowizyjne, stanowisko do badania turbin.

Oferta usług naukowo-badawczych Laboratorium obejmuje m.in. następujące badania:

1.    badanie wpływu długości fali świetlnej na sprawność i wydajność paneli,

2.    badanie wpływu kąta padania światła na sprawność i wydajność paneli,

3.    badanie wpływu temperatury na sprawność i wydajność paneli,

4.    dobór absorberów światła w panelach,

5.    badanie sprawności falowników zwracających energię do sieci,

6.    badanie zawartości harmonicznych prądu i napięcia zwracanej energii,

7.    badanie układów mikroelektrowni wodnych pracujących przy małych spiętrzeniach oraz małych przepływach wody,

8.    kompleksowa ocena sprawności oraz jakości przetwarzania energii wody w energię elektryczną,

9.    testowanie turbin wodnych o mocy do  20 kW w skali 1:1,

10.    modelowanie łopat małych turbin wodnych,

11.    badanie zawartości harmonicznych prądu i napięcia w zwracanej energii.

Osoba (osoby) do kontaktów:

dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk – tel. kom. 502 914 609

Adres i informacje kontaktowe:

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach/LPNiOŹE

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Świętokrzyskiej - CENWIS

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

•    Usługi w zakresie projektowania, modelowania i zarządzania nowoczesnymi instalacjami przemysłowymi o charakterze hybrydowym – mikrosieciami elektroenergetycznymi

•    Badanie modułów fotowoltaicznych w warunkach laboratoryjnych STC lub rzeczywistych

•    Badania i ekspertyzy układów napędowych pojazdów elektrycznych

Usługi oferowane są w oparciu o oddaną do użytku w 2021 r. nowoczesną instalację przemysłową o charakterze hybrydowym – mikrosieć elektroenergetyczną, funkcjonującą w ramach kampusu Politechniki Świętokrzyskiej i wyposażoną m.in. w:

•    wirtualną elektrownię monitorującą produkcję i dystrybucję energii elektrycznej

•    magazyny energii (stacjonarne i mobilne), w tym magazyn energii litowo - jonowy

•    carporty z instalacją PV i stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych

•    moduły PV w różnych technologiach

•    turbiny wiatrowe

•    generator prądu zasilany niskoemisyjnym źródłem energii

•    stację pogodową do profesjonalnych badań i rejestracji danych

•    monitoring wi – fi modułów PV i turbin wiatrowych

•    Dron DJI MATRICE 200 V2 do detekcji defektów z powietrza z wykorzystaniem kamery - termowizyjnej ZENMUSE XT 2

•    Tunel aerodynamiczny

Adres strony internetowej:

https://cenwis.tu.kielce.pl/laboratoria/laboratorium-przemyslowe-niskoemisyjnych-i-odnawialnych-zrodel-energii-politechniki-swietokrzyskiej/

Osoba (osoby) do kontaktów:

dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk: dr hab. inż. Sławomir Karyś, prof. PŚk

Adres i informacje kontaktowe:

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, LPNiOŹE CENWIS, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314

Kielce, e-mail: artur.bartosik@tu.kielce.pl : enesk@tu.kielce.pl

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Politechnika Świętokrzyska

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Politechnika Świętokrzyska/Laboratorium Techniki Świetlnej (Akredytowane) – AB1714

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

Laboratorium Techniki Świetlnej (Akredytowane) (LTS) jest akredytowanym (nr akredytacji PCA: AB1714) laboratorium badawczym, wykonującym badania zgodności wybranych produktów z odnośnymi aktami normatywnymi (polskimi i europejskimi). Szczególnym obszarem działania (objętym akredytacją) są badania zgodności (z wybranymi dyrektywami UE i normami) oraz badania homologacyjne (wg wybranych regulaminów EKG ONZ) elementów elektrotechniki i elektroniki.

TS jest jednostką badawczą, notyfikowaną przez Transportowy Dozór Techniczny, a wykonywane przez Laboratorium badania są podstawą do udzielania bądź rozszerzania homologacji wybranych wyrobów.

W ramach procesów homologacyjnych LTS pełni także funkcje nadzorcze i przeprowadza kontrole zgodności produkcji, będące następnie podstawą udzielenia bądź utrzymania homologacji typu rozmaitych wyrobów.

Działalność naukowo-badawcza pracowników LTS skupia się na różnych aspektach projektowania, diagnozowania i eksploatacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacyjnych instalowanych w pojazdach, budynkach oraz w oświetleniu ulicznym dróg wszystkich kategorii.

Wyposażenie LTS obejmuje szereg wzorcowanych stanowisk badawczych i przyrządów, wśród których można wymienić następujące: spektroradiometry, mierniki luminancji, mierniki barwy, matrycowy miernik luminancji, goniometr, ława fotometryczna, kule całkujące Ulbrichta do średnicy 2m, wzorce barwy, wzorce strumienia świetlnego, wzorce temperatury barwowej, programowane źródła światła, luksomierze, kamery termowizyjne, komora GTEM, komora klimatyczna, komora solna, komora grzewcza, wstrząsarki, w pełni wyposażone stanowiska, służące m. in. do badania: szeroko- i wąskopasmowej emisji promieniowania elektromagnetycznego, emisji zaburzeń przewodzonych wzdłuż przewodów, odporności urządzeń na promieniowanie elektromagnetyczne i zaburzenia przewodzone, odporności na korozję, odporności na drgania, odporności na działanie temperatur itd.

Laboratorium Techniki Świetlnej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr AB 1714) oraz uprawnienia do wykonywania badań urządzeń oświetleniowych, elementów elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów w zakresie znakowania wyrobów znakami: „E”, „e” i „CE”.

Laboratorium wykonuje badania homologacyjne na zgodność z następującymi regulaminami EKG ONZ (UNECE): nr 3, 4, 6, 7, 10, 19, 23, 38, 48, 65, 87, 123, 148

Oferta usług naukowo-badawczych obejmuje m.in. następujące badania:

1.    badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),

2.    badania samochodowych systemów oświetleniowych,

3.    badania strumienia świetlnego, luminancji,

4.    badania światłości kierunkowej,

5.    wyznaczanie krzywej rozsyłu światłości,

6.    badania skuteczności świetlnej, temperatury barwowej, współrzędnych chromatyczności barwy,

7.    badania natężenia oświetlenia, równomierności oświetlenia,

8.    badania rozkładu skumulowanego strumienia świetlnego,

9.    badania współczynnika przepuszczania światła, współczynnika odbijania światła,

10.    badania paneli fotowoltaicznych,

11.    badania paneli fotowoltaicznych w warunkach rzeczywistych z użyciem rejestracji warunków pogodowych oraz parametrów elektrycznych w dowolnie długim okresie,

12.    badania ogniw fotowoltaicznych,

13.    badania oświetlenia dróg oraz poboczy, przejść dla pieszych,

14.    badania oświetlenia miejsc pracy,

15.    projektowanie oświetlenia w obiektach otwartych i zamkniętych, projektowanie iluminacyjne obiektów,

16.    prowadzenie prac badawczych w zakresie szeroko rozumianej technologii w technice świetlnej,

17.    ocenę jakości systemów oświetleniowych,

18.    ocenę jakości elementów oraz systemów fotowoltaicznych,

19.    działalność ekspercka w zakresie źródeł światła, systemów oświetleniowych oraz fotowoltaicznych.

20.    Laboratorium, na podstawie upoważnienia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ oraz notyfikacji Komisji Europejskiej, może prowadzić badania wybranych wyrobów na zgodność z obowiązującymi regulaminami i dyrektywami.

Adres strony internetowej:

https://lts.tu.kielce.pl/

Osoba (osoby) do kontaktów:

dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk – tel. kom. 502-914-609; rozowicz@tu.kielce.pl

Adres i informacje kontaktowe:

Politechnika Świętokrzyska / Laboratorium Techniki Świetlnej (Akredytowane) – AB1714 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

  

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Instytut Informatyki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Katedra Oprogramowania Systemów Informatycznych, Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

Architektury wielordzeniowe są obecnie powszechne we wszystkich środowiskach obliczeniowych, od przenośnych urządzeń ręcznych po platformy obliczeniowe HPC i superkomputery. Pojawienie się architektur wielordzeniowych spowodowało zwiększenie wydajności aplikacji poprzez umożliwienie wykonania ich z wyższym stopniem równoległości. Otworzyło to nową erę dla obliczeń o wysokiej wydajności (HPC). Oczywiście zwiększenie wydajności wiąże się ze zwiększeniem zużycia energii. Energia obliczeniowa stanowi obecnie poważny problem mający tragiczne konsekwencje dla środowiska i gospodarki, a jego złagodzenie jest niezwykle ważne. Możemy zaoferować przeprowadzenie badań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie oprogramowania w dwóch obszarach:

•    optymalizacja zużycia energii na poziomie systemu w oparciu o technikę dynamicznego skalowania napięcia i częstotliwość (DVFS – Dynamic Voltage Frequency Scaling),

•    optymalizacja zużycia energii na poziomie aplikacji z wykorzystaniem parametrów i modeli na poziomie aplikacji. Główną ideą tutaj jest uchwycenie rzeczywistego zachowania aplikacji w zakresie wydajności i zużycia energii podczas jej wykonywania do celów optymalizacji charakterystyk (np. rozmiar bloku), które mają wpływ na wydajność i zużycie energii.

W szczególności możemy pomóc w badaniu zużycia energii kodu sekwencyjnego lub zoptymalizowanego, przygotowując prezentację wyników w postaci wykresów i tabel. Oferujemy również pomoc w optymalizacji kodu polegającą na jego zrównolegleniu, wektoryzacji oraz dalszych optymalizacjach pętli (takich jak np.: loop fission, loop-interchange, strip-mining, tiling) pod kątem wydajności energetycznej. Możemy również przygotować oprogramowanie energooszczędne. Badania mogą dotyczyć architektur wielordzeniowych lub heterogenicznych połączonych z kartami graficznymi. Posiadamy w ofercie własne serwery wielordzeniowe wraz z nowoczesnymi kartami graficznymi. Przykłady wyników naszych badań: http://stacs.matrix.umcs.pl/v01/stacs_v01.pdf, http://dx.doi.org/10.15439/2022F251. Nasze badania dotyczyły algorytmu numerycznego (rozkładu WZ) algebry liniowej, służącego w szczególności do rozwiązywania układów równań na wielordzeniowych architekturach wykorzystujących OpenMP w kontekście wydajności i zużycia energii. Wyniki pokazały, że odpowiednia optymalizacja kodu oraz odpowiedni dobór charakterystyk algorytmu pozwoliło zaoszczędzić nawet do 61% energii w stosunku do wersji podstawowej algorytmu rozkładu WZ. Dodatkowo odpowiednie wykorzystanie techniki DVFS również daje pozytywne efekty oszczędności na energii (nawet do 21%) bez straty na wydajności algorytmu.

Osoba (osoby) do kontaktów:

Monika Piekarz

Adres i informacje kontaktowe:

20-033 Lublin, ul. Akademicka 9; monika.piekarz@mail.umcs.pl. 

Uniwersytet Morski w Gdyni

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Uniwersytet Morski w Gdyni

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Laboratorium Automatyzacji Systemów Energetycznych

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

•    modelowanie systemów i elektrycznych układów napędowych,

•    projektowanie maszyn elektrycznych,

•    projektowanie elektrycznych układów napędowych,

•    projektowanie elektrochemicznych magazynów energii,

•    analizy niezawodnościowe, walidacyjne, projektowanie elektroniki,

•    definiowanie wymagań produktowych,

•    planowanie testów zniszczeniowych, niezawodnościowych, starzeniowych,

•    procesy jakościowe (statystyka procesów produkcyjnych),

•    planowanie gwarancji,

•    kompensatory mocy biernej turbin wiatrowych,

•    realizacja badań z użyciem modeli fizycznych,

•    obliczenia numeryczne oporów pojazdów lądowych i wodnych.

Osoba (osoby) do kontaktów:

Andrzej Łebkowski

Adres i informacje kontaktowe:

a.lebkowski@we.umg.edu.pl, Uniwersytet Morski w Gdyni Wydział Elektryczny Katedra Automatyki Okrętowej, ul.

Morska 83, 91-225 Gdynia

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Uniwersytet Morski w Gdyni

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Laboratorium Elektroenergetyki Okrętowej

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

Laboratorium Elektroenergetyki Okrętowej wyposażone jest w fizyczny model okrętowego systemu elektroenergetycznego. System składa się z następujących części składowych:

•    trzech zespołów prądotwórczych (sterowane poprzez przetwornicę częstotliwości silniki elektryczne o parametrach regulacyjnych odpowiadających napędowemu silnikowi diesla, prądnice synchroniczne o mocy czynnej 20kW),

•    zespołu prądotwórczego o identycznych parametrach imitującego pracę prądnicy wałowej,

•    zespołu prądotwórczego awaryjnego,

•    rozdzielnicy głównej 400V/50Hz,

•    rozdzielnicy głównej 230V/50Hz,

•    rozdzielnicy głównej 3000V/50Hz,

•    rozdzielnicy awaryjnej 400V/50Hz,

•    rozdzielnicy awaryjnej 230V/50Hz,

•    dedykowanego zestawu trzech układów obciążających po 20 kW każdy,

•    odpowiednich materiałów umożliwiających prowadzenie dydaktyki LV i HV.

Wyżej prezentowane wyposażenie i konfiguracja modelu umożliwia przeprowadzenie wszelkich symulacji stanów pracy występujących w rzeczywistym systemie elektroenergetycznym okrętowym typu IT, a w szczególności:

•    badania możliwości eksploatacyjnych,

•    synchronizacji prądnic,

•    rozdziału mocy czynnej i biernej,

•    analizy pracy prądnicy wałowej,

•    współpracy systemów o różnych napięciach: 400/230V, 400/3000V,

•    współpracy systemów o różnej klasyfikacji bezpieczeństwa: RG/RA,

•    pracy przy sterowaniu ręcznym i automatycznym.

Ponadto umożliwia przeprowadzenie wielu innych badań skonfigurowanych pod potrzeby badającego. Laboratorium posiada certyfikat Polskiego Rejestru Statków i jest intensywnie wykorzystywane w ramach zajęć dydaktycznych, szkoleniowych i badawczych, głównie na rzecz uczelni. W przeszłości prowadzone były badania eksperckie na rzecz jednostek gospodarki morskiej, np.: badania dotyczące rozruchu bezpośredniego silników asynchronicznych o mocy zbliżonej do mocy prądnic, badania sprawdzające poprawność działania analizatorów jakości energii elektrycznej itp.

Adres strony internetowej:

https://we.umg.edu.pl/symulator-elektrowni-okretowej

Osoba (osoby) do kontaktów:

Tomasz Nowak, Zenon Troka, Karol Listewnik

Adres i informacje kontaktowe:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra Elektroenergetyki Okrętowej 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87, t.nowak@we.umg.edu.pl; 501409882, +48 58 5586440

Informacje dodatkowe:

Laboratorium po gruntownej modernizacji, nowoczesne, wyposażone w nowoczesną aparaturę. Wyposażone w układy automatycznego nadzoru i sterownia PMS. Przestronne i dodatkowo wyposażone w dobre środki audiowizualne.

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Elektryczny, Zakład Telekomunikacji Morskiej

Nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Zespół badania właściwości i modelowania elementów i układów elektronicznych

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

Zespół zajmuje się badaniem i modelowaniem właściwości systemów fotowoltaicznych przy uwzględnieniu wpływu zmian temperatury wnętrza elementów składowych takich systemów oraz zmiany gęstości mocy promieniowania i wartości kąta padania oświetlającego fotoogniwa promieniowania na sprawność badanych instalacji fotowoltaicznych. Prowadzone w zespole badania laboratoryjnych i rzeczywistych systemów fotowoltaicznych zaowocowały publikacją licznych artykułów w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach z konferencji krajowych oraz międzynarodowych z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz z listy JCR. 

Obecnie w zespole prowadzone są intensywne prace nad: 

•    modelowaniem właściwości dynamicznych instalacji fotowoltaicznych związanych ze skokowymi zmianami gęstości mocy promieniowania słonecznego lub rezystancji obciążenia, 

•    modelowaniem i weryfikacją opracowanych modeli dla trójfazowych rzeczywistych instalacji fotowoltaicznych, 

•    opracowaniem modelu instalacji fotowoltaicznej umożliwiającego ocenę parametrów charakteryzujących jakość produkowanej energii elektrycznej. 

W tym celu prowadzone są: 

•    badania wpływu temperatury otoczenia na właściwości eksploatacyjne paneli PV oraz pozostałych elementów systemu PV: akumulatorów, układów impulsowego przetwarzania energii; 

•    badanie wpływu promieniowania słonecznego na temperaturę paneli systemu fotowoltaicznego, 

•    badanie wpływu samonagrzewania na właściwości fotoogniw i paneli PV, 

•    badania sezonowe efektywności instalacji PV, 

•    opracowania dobowych i sezonowych zmian natężenia oświetlenia słonecznego i temperatury w rejonie badanych instalacji fotowoltaicznych, 

•    pomiary i symulacje charakterystyk rozważanych rzeczywistych instalacji PV pracujących w różnych warunkach pogodowych.

Adres strony internetowej:

https://we.umg.edu.pl

Osoba (osoby) do kontaktów:

dr inż. Ewa Krac

Adres i informacje kontaktowe:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Elektryczny,

Zakład Telekomunikacji Morskiej, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia;

e.krac@we.umg.edu.pl; 58-5586-465

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Uniwersytet Morski w Gdyni

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Zespół modelowania i analizy elektronicznych elementów mocy i układów impulsowego przekształcania energii

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

•    Badanie właściwości elementów półprzewodnikowych mocy, w tym pomiary ich parametrów termicznych.

•    Badanie właściwości elementów magnetycznych.

•    Projektowanie oraz testy elementów i układów elektronicznych.

•    Modelownie elementów i układów elektronicznych wykorzystywanych w układach przekształcania energii elektrycznej, stosowanych m.in. w OZE.

•    Modelowanie właściwości ogniw i paneli fotowoltaicznych.

•    Formułowanie elektrotermicznych modeli elektronicznych elementów mocy i eksperymentalna weryfikacja ich poprawności.

•    Modelowanie i pomiary charakterystyk układów impulsowego przekształcania energii z uwzględnieniem zjawisk cieplnych.

•    Testy niezawodnościowe przyrządów półprzewodnikowych przy uwzględnieniu cykli termicznych.

•    Projektowanie i konstrukcja systemów zasilania współpracujących z instalacją fotowoltaiczną.

•    Badania systemów WPT (Wireless Power Transfer).

•    Badanie parametrów elektrycznych, optycznych i cieplnych półprzewodnikowych źródeł światła.

•    Pomiary parametrów termicznych elementów magnetycznych.

•    Pomiary strat mocy w rdzeniach ferromagnetycznych.

Osoba (osoby) do kontaktów:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki

Adres i informacje kontaktowe:

k.gorecki@we.umg.edu.pl , +48 58 5586-448

http://atol.am.gdynia.pl/~gorecki/

Informacje dodatkowe:

Członkowie zespołu opublikowali ponad 600 artykułów naukowych i kilkanaście podręczników z zakresu modelowania, analizy i pomiarów parametrów elementów i układów elektronicznych przy uwzględnieniu zjawisk cieplnych. Są także twórcami wynalazków chronionych 15 patentami krajowymi i patentem europejskim.

Nazwa Uczelni/Jednostki badawczej:

Uniwersytet Morski w Gdyni

Pełna nazwa laboratorium/zespołu badawczego:

Zespół modelowania i analizy elementów i układów elektronicznych

Opis oferowanych usług badawczych i eksperckich:

Zespół oferuje usługi w zakresie układów i systemów fotowoltaicznych, w tym projektowania oraz analizy i oceny parametrów roboczych istniejących instalacji fotowoltaicznych.

Adres strony internetowej:

https://we.umg.edu.pl/kem

Osoba (osoby) do kontaktów:

prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, dr inż. Jacek Dąbrowski

Adres i informacje kontaktowe:

Uniwersytet Morski w Gdyni Katedra Elektroniki Morskiej ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia; kem@we.umg.edu.pl; +48 58 5586467

Dodatkowe informacje:

Zespół dysponuje badawczą instalacją fotowoltaiczną typu on-grid/off-grid o mocy szczytowej 10,4 kWp, urządzeniami pomiarowymi do oceny parametrów pracującej instalacji oraz narzędziami laboratoryjnymi umożliwiającymi symulację charakterystyk stałoprądowych modułów i szeregów fotowoltaicznych.