4 października 2023 09:59 - Polska
Podziękowanie za udział w Kongresie Energetyki Rozproszonej

Za nami I Kongres Energetyki Rozproszonej, który odbył się w dniach 25–26 września 2023 r. na terenie kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ciągu dwóch dni wydarzenie składające się z VI Forum Energetyki Rozproszonej oraz I Konferencji Naukowej Energetyki Rozproszonej zgromadziło imponującą liczbę uczestników oraz ponad stu panelistów i prelegentów. Wysoki poziom merytoryczny prowadzonych dyskusji oraz Państwa liczny udział w pierwszej edycji Kongresu dowodzą, że potrzebna jest przestrzeń integrująca środowiska nauki, przemysłu, administracji centralnej i samorządowej oraz inicjatywy obywatelskie. Aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie trwająca transformacja energetyczna, niezbędna jest synergia przedsięwzięć oraz kolejne zmiany regulacyjne. Działamy na rzecz rozproszenia energetyki, ale tworzymy jedną platformę do skutecznej współpracy, by jej rozwój mógł postępować. 

Wymiana myśli i doświadczeń pomiędzy głównymi interesariuszami transformacji była możliwa dzięki wsparciu Współorganizatorów Kongresu. W imieniu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jako Organizatora wydarzenia, pragniemy serdeczne podziękować dwóm instytucjom, które od początku uwierzyły w ideę Kongresu ER i przyczyniły się do jego ostatecznego kształtu.

 • Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska  

 • Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE

 

Wystąpienie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, Jerzego Lisa,
otwierające I Kongres Energetyki Rozproszonej
(fot. Mateusz Wójtów)

Wystąpienie Józefa Węgreckiego, Prezesa Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Członek Zarządu Orlen SA

Wystąpienie Józefa Węgreckiego, Prezesa Izby Gospodarczej
Energetyki i Ochrony Środowiska, Członka Zarządu Orlen SA
(fot. Mateusz Wójtów)


Wystąpienie Alberta Gryszczuka,
Prezesa Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE
(fot. Mateusz Wójtów)

 

Dziękujemy naszym Partnerom Strategicznym za wsparcie w organizacji wydarzenia, jak również za aktywne uczestnictwo w debatach i panelach tematycznych, a zwłaszcza przedstawicielom Partnerów za ich osobisty udział w Kongresie oraz wygłoszone prelekcje. Szczególne wyrazy wdzięczności zechcą przyjąć: 

 • Alseva  

 • Huawei 

 • Orlen SA  

 • TAURON Dystrybucja 

Dziękujemy również Partnerom Głównym i Partnerom I KER oraz ich reprezentantom, którzy osobiście wnieśli rzeczowy wkład w wartość prowadzonych dyskusji.

Partnerzy Główni 

 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA 

 • Biogas System SA 

 • Elsta 

 • Odkryj Geotermię

 • Grupa Energynat 

 • Hitachi Energy 

 • Miasto Kraków 

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 • Polski Fundusz Rozwoju 

 • SMA Solar Technology  

 • Województwo Małopolskie

Partnerzy 

 • Boryszew Energy 

 • ESV Grupa Kapitałowa 

 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

 • Innovation AG 

 • Krakowski Holding Komunalny SA 

 • Phoenix Systems 

 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 

 • Transition Technologies Systems 

Składamy podziękowania dla wszystkich instytucji, które wsparły organizację Kongresu poprzez objęcie wydarzenia patronatem honorowym.  

 • Minister Edukacji i Nauki 

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

 • Urząd Regulacji Energetyki 

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 

 • Instytut Energetyki 

 • Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk 

 • Komitet Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk 

 • Związek Miast Polskich 

 • Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej 

 • Obserwatorium Transformacji Energetycznej  

 • Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski 

 • Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski 

Program KER został opracowany z merytorycznym wsparciem kilkunastu czołowych organizacji branżowych. Ich zgromadzenie zaowocowało wypracowaniem dokumentu pt. „Wspólne stanowisko organizacji rozwijających energetykę rozproszoną”, który został podpisany przez 11 podmiotów. Licząc na dalszą twórczą współpracę, dziękujemy za zaangażowanie naszym Partnerom Merytorycznym

 • Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu 

 • Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii 

 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie 

 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska 

 • Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 

 • Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii 

 • Małopolska Regionalna Grupa ds. Rozwoju Technologii Wodorowych 

 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych 

 • Obserwatorium Transformacji Energetycznej 

 • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła  

 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 

 • Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne 

 • Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii 

 • Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego 

 • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych 

 • Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych 

 • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego 

Szczególne podziękowania należą się Przewodniczącym sesji tematycznych VI Forum Energetyki Rozproszonej, których praca koncepcyjna rozpoczęła się wiele tygodni przed Kongresem i zaowocowała ciekawymi i emocjonującymi dyskusjami w trakcie wydarzenia. Słowa uznania za merytoryczne przygotowanie oraz moderowanie poszczególnych sesji zechcą przyjąć (według kolejności sesji): 

 • Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej 

 • Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza 

 • Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych 

 • Wojciech Wrochna, Kochański & Partners 

 • Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza 

 • Ewa Adamiec, Akademia Górniczo-Hutnicza 

 • Anna Szczucka i Dorota Micek, Uniwersytet Jagielloński 

 • Piotr Olendski, Członek Rady Nadzorczej, Dom Maklerski Trigon SA 

 • Michał Kurtyka, b. Minister Klimatu i Środowiska 

 • Olgierd Dziekoński, Związek Województw RP 

 • Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

 • Krzysztof Heller, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 

 • Marek Gorgoń, Prorektor AGH ds. Nauki 

W II dniu Kongresu odbyła się Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej. Dziękujemy Wydziałom AGH za wykreowanie przestrzeni, w której naukowcy z całej Polski zaprezentowali wyniki swoich badań i analiz na temat bieżących aspektów transformacji energetycznej. Ożywione dyskusje i debaty środowiska naukowego z otoczeniem przemysłowo-biznesowym nie byłyby możliwe bez przewodniczących sesji naukowych, którym serdecznie dziękujemy za moderację spotkań. Szczególne podziękowania zechcą przyjąć: 

 • dr Jerzy Dzieża, Wydział Matematyki Stosowanej 

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 

 • dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa, prof. AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu 

 • dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

 • dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 

 • prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek, Wydział Energetyki i Paliw 

 • prof. dr. hab. inż. Barbara Tora, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami 

Podziękowania składamy również wszystkim, którzy szerzyli informacje o naszym wydarzeniu, w szczególności naszemu Strategicznemu Partnerowi Medialnemu www.cire.pl oraz Patronom Medialnym i Partnerom Informacyjnym: 

Przede wszystkim dziękujemy Wam, Drodzy Uczestnicy, za zainteresowanie naszym wydarzeniem oraz aktywne w nim uczestnictwo. 

Jesteśmy przekonani, iż spotkania podczas I KER – wymiana myśli, doświadczeń i nowych wizji – zaowocują dalszym rozwojem energetyki rozproszonej. Merytoryczne dyskusje i Państwa liczny udział w tegorocznym wydarzeniu, dla nas jako Organizatorów, są najlepszą motywacją do przygotowania kolejnych edycji Kongresu. Już dziś zapraszamy do udziału w II Kongresie Energetyki Rozproszonej, który odbędzie się w czerwcu 2024 roku.