FAQ
Portal Energetyka-Rozproszona.pl to propozycja adresowana zarówno do ekspertów w zakresie najnowszych trendów w energetyce odnawialnej i rozproszonej, jak i do osób chcących dowiedzieć się więcej na ten temat. W ramach Projektu KlastER stworzyliśmy dla Państwa miejsce, poprzez które chcemy ułatwić współpracę środowisk zajmujących się energetyką rozproszoną (ER). Wymiana wiedzy i doświadczeń powinna pomagać w popularyzacji tematyki ER nie tylko w środowisku naukowo-eksperckim, ale także w sferze biznesu, polityki i wśród wszystkich zainteresowanych.
Celem projektu KlastER jest wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce w oparciu o szereg przeprowadzonych analiz oraz pilotażowe uruchomienia klastrów z wykorzystaniem opracowanych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Więcej o projekcie: http://www.er.agh.edu.pl/projekt-klaster/
Sieć Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej to profesjonalna instytucja badawcza zorientowana na doradztwo i analizy istotne dla implementacji polityki państwa w obszarze energetyki rozproszonej. Sieć składa się z Rady Programowej (SKER), Sekretariatu Sieci, Rady Naukowej, Rady Koordynatorów Klastrów Energii oraz z 4 zespołów roboczych (ds. Legislacyjnych; ds. Technicznych, ds. Ekonomicznych; ds. Społecznych). Więcej informacji o SKER: https://www.energetyka-rozproszona.pl/siec-kompetencji/
Za pośrednictwem niniejszej strony użytkownicy mogą zadać pytanie ekspertom z naszej Sieci Kompetencji, w jednej z czterech kategorii: społeczne, techniczne, ekonomia, legislacja. Odpowiedzi na wszystkie dotychczas zadane pytania znajdują się w zakładce "Odpowiedzi ekspertów". Pytania dotyczące organizacji działań Sieci prosimy kierować poprzez formularz w zakładce Kontakt lub na adres e-mail: klaster_er@agh.edu.pl https://www.energetyka-rozproszona.pl/zapytaj-eksperta/
W skład Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej wchodzą aktualnie 4 zespoły robocze: ds. Legislacji, ds. Technicznych, ds. Ekonomicznych, ds. Społecznych. Informacje na temat zespołów oraz aktualne składy osobowe znajdują się w zakładce Sieć kompetencji. Zainteresowanych zgłoszeniem swojej kandydatury do jednego z zespołów, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub adres e-mail: klaster_er@agh.edu.pl https://www.energetyka-rozproszona.pl/zglos-kandydature-eksperta/
Czasopismo Energetyka Rozproszona jest wydawane w ramach Projektu KlastER przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko rozumianej energetyki rozproszonej do przesyłania na adres redakcji (klaster_er@agh.edu.pl) informacji technicznych oraz artykułów. Prace, które uzyskają pozytywne recenzje Rady Naukowej, będą publikowane w kolejnych zeszytach. Jesteśmy przekonani, że Państwa wiedza i doświadczenie pomogą wypracować rozwiązania o dużym potencjale praktycznym, przyczyniając się do promocji energetyki rozproszonej w jej różnych formach. https://www.energetyka-rozproszona.pl/czasopismo/
W ramach projektu KlastER organizowane są bezpłatne wydarzenia skupiające ekspertów, praktyków, samorządowców, pracowników firm, związanych z rozwojem energetyki rozproszonej. Spotkania te są okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy i dyskusji. Planowane wydarzenia znajdują się w zakładce "Wydarzenia planowane". Materiały z dotychczasowych spotkań (w tym prezentacje prelegentów w formacie PDF) zamieszczamy w zakładce "Wydarzenia Archiwalne". Relacje tekstowe, fotograficzne i wideo znajdują się natomiast w zakładce "Relacje z wydarzeń". Więcej o wydarzeniach: https://www.energetyka-rozproszona.pl/wydarzenia/KlastER/
W ramach projektu KlastER na AGH w Krakowie realizowane są studia podyplomowe "Rozproszone źródła i magazyny energii – klastry energii". Studia są adresowane do osób, które zajmują się różnymi formami lokalnego zarządzania energią – podejmują decyzje w sprawie jej zakupu, wytwarzania, bilansowania, planowania i inwestowania w rozwój systemów energetycznych itp. W szczególności dotyczy to pracowników samorządów odpowiedzialnych za opracowywanie i realizację strategii rozwoju energetycznego, koordynatorów klastrów i spółdzielni energetycznych. Studia przeznaczone są także dla pracowników przedsiębiorstw elektroenergetyki zawodowej (zarówno działów technicznych, jak i obsługi klientów), przedsiębiorstw elektroinstalacyjnych, odbiorców energii elektrycznej z sektora przemysłu i usług, producentów sprzętu oraz pracowników działów marketingowych firm oferujących na rynku sprzęt elektrotechniczny, energoelektroniczny, elektroniczny oraz informatyczny przeznaczony dla sektora energetycznego. Więcej informacji nt. studiów znajduje się na stronie internetowej: http://www.rze.agh.edu.pl/
Działające w kraju klastry energii i społeczności energetyczne można odnaleźć m.in. na utworzonej przez redakcję portalu Mapie Społeczności Energetycznych. Listę tych społeczności można filtrować ze względu na województwo i powiat. Mapa zawiera podstawowe informacje na temat lokalizacji biura danej społeczności oraz dostępnej formy kontaktu. Przedstawicieli społeczności, które chciałyby znaleźć się na mapie lub zweryfikować podane w niej informacje, zachęcamy do kontaktu przez formularz z zakładce Kontakt. Mapa znajduje się pod poniższym linkiem: https://www.energetyka-rozproszona.pl/mapa_spolecznosci_energetycznych/