FAQ
Portal energetyka-rozproszona.pl to propozycja adresowana zarówno do ekspertów w zakresie najnowszych trendów w energetyce odnawialnej i rozproszonej, jak i do osób chcących dowiedzieć się więcej na ten temat. Na portalu publikujemy aktualności z Polski i świata na temat energetyki, wypowiedzi i artykuły branżowych ekspertów, zeszyty czasopisma "Energetyka Rozproszona", informacje o wydarzeniach, seminariach i konferencjach związanych z rozwojem energetyki rozproszonej. Zachęcamy również do skorzystania z informacji zgromadzonych w "Słowniku Energetyki Rozproszonej" oraz na "Mapie społeczności energetycznych", zawierającej dane polskich klastrów energii i społeczności energetycznych. Zapraszamy także do zadawania pytań ekspertom naszej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej oraz lektury dotychczasowych pytań i odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi ekspertów". Portal powstał w ramach projektu KlastER (Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii).
Czasopismo Energetyka Rozproszona jest wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko rozumianej energetyki rozproszonej do przesyłania na adres redakcji (klaster_er@agh.edu.pl) informacji technicznych oraz artykułów. Prace, które uzyskają pozytywne recenzje Rady Naukowej, będą publikowane w kolejnych zeszytach. Jesteśmy przekonani, że Państwa wiedza i doświadczenie pomogą wypracować rozwiązania o dużym potencjale praktycznym, przyczyniając się do promocji energetyki rozproszonej w jej różnych formach. https://www.energetyka-rozproszona.pl/czasopismo/
Sieć Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (SKER) to profesjonalna instytucja badawcza zorientowana na doradztwo i analizy istotne dla implementacji polityki państwa w obszarze energetyki rozproszonej. Sieć składa się z Rady Programowej, Sekretariatu Sieci, Rady Naukowej, Rady Koordynatorów Klastrów Energii oraz z 4 zespołów roboczych (ds. Legislacyjnych; ds. Technicznych, ds. Ekonomicznych; ds. Społecznych). Więcej informacji o SKER: https://www.energetyka-rozproszona.pl/siec-kompetencji/
W skład Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej wchodzą aktualnie 4 zespoły robocze: ds. Legislacji, ds. Technicznych, ds. Ekonomicznych, ds. Społecznych. Informacje na temat zespołów oraz aktualne składy osobowe znajdują się w zakładce Sieć kompetencji. Zainteresowanych zgłoszeniem swojej kandydatury do jednego z zespołów, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub adres e-mail: klaster_er@agh.edu.pl https://www.energetyka-rozproszona.pl/zglos-kandydature-eksperta/
Za pośrednictwem niniejszej strony użytkownicy mogą zadać pytanie ekspertom z naszej Sieci Kompetencji, w jednej z czterech kategorii: społeczne, techniczne, ekonomia, legislacja. Odpowiedzi na wszystkie dotychczas zadane pytania znajdują się w zakładce "Odpowiedzi ekspertów". Pytania dotyczące organizacji działań Sieci prosimy kierować poprzez formularz w zakładce Kontakt lub na adres e-mail: klaster_er@agh.edu.pl https://www.energetyka-rozproszona.pl/zapytaj-eksperta/
Strategia zawiera rekomendacje działań niezbędnych do podjęcia w obszarze energetyki rozproszonej, które wspierałyby realizację Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) – dokumentu wyznaczającego ramy krajowej transformacji energetycznej. Strategia jest rezultatem prac przeprowadzonych w ramach projektu Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER). https://www.energetyka-rozproszona.pl/strategia/
W ramach Obserwatorium Transformacji Energetycznej (kontynuacja projektu KlastER) organizowane są bezpłatne wydarzenia skupiające ekspertów, praktyków, samorządowców, pracowników firm, związanych z rozwojem energetyki rozproszonej. Spotkania te są okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy i dyskusji. Planowane wydarzenia znajdują się w zakładce "Wydarzenia planowane". Materiały z dotychczasowych spotkań (w tym prezentacje prelegentów w formacie PDF) zamieszczamy w zakładce "Wydarzenia archiwalne". Relacje tekstowe, fotograficzne i wideo znajdują się natomiast w zakładce "Relacje z wydarzeń". Więcej o wydarzeniach: https://www.energetyka-rozproszona.pl/wydarzenia/KlastER/
W ramach projektu KlastER na AGH w Krakowie zrealizowane zostały studia podyplomowe "Rozproszone źródła i magazyny energii – klastry energii". Studia są adresowane do osób, które zajmują się różnymi formami lokalnego zarządzania energią – podejmują decyzje w sprawie jej zakupu, wytwarzania, bilansowania, planowania i inwestowania w rozwój systemów energetycznych itp. W szczególności dotyczy to pracowników samorządów odpowiedzialnych za opracowywanie i realizację strategii rozwoju energetycznego, koordynatorów klastrów i spółdzielni energetycznych. Studia przeznaczone są także dla pracowników przedsiębiorstw elektroenergetyki zawodowej (zarówno działów technicznych, jak i obsługi klientów), przedsiębiorstw elektroinstalacyjnych, odbiorców energii elektrycznej z sektora przemysłu i usług, producentów sprzętu oraz pracowników działów marketingowych firm oferujących na rynku sprzęt elektrotechniczny, energoelektroniczny, elektroniczny oraz informatyczny przeznaczony dla sektora energetycznego. Więcej informacji nt. studiów znajduje się na stronie internetowej: http://www.rze.agh.edu.pl/
Nadrzędnym celem projektu jest utworzenie Obserwatorium Transformacji Energetycznej (OTE) – instrumentu wspierającego optymalne podejmowanie decyzji w obszarze transformacji energetycznej. https://www.energetyka-rozproszona.pl/obserwatorium-transformacji-energetycznej/
Celem projektu było wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce w oparciu o szereg przeprowadzonych analiz oraz pilotażowe uruchomienia klastrów z wykorzystaniem opracowanych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. W latach 2019-2022 projekt był finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Więcej o projekcie: http://www.er.agh.edu.pl/projekt-klaster/
Eksperci z zespołu Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej (KIER) przygotowali zestaw podstawowych dokumentów ułatwiających założenie i funkcjonowanie klastra energii. Szablony dokumentów mogą pomóc zarówno już funkcjonującym klastrom energii, jak i wszystkim potencjalnym zainteresowanym. Zachęcamy do lektury oraz pobrania tych dokumentów. Część tekstu w plikach oznaczono kolorem żółtym – oznacza to, iż fragment ten wpisuje/odnosi się do projektu zmiany ustawy OZE (UC99), który jest jeszcze na etapie konsultacji. W skład przygotowanego pakietu plików wchodzą m.in.: szablon umowy klastra energii, szablon regulaminu klastra energii, wzór uchwały klastra energii oraz deklaracja członkostwa. Dodatkowo przygotowano prezentację przedstawiającą proponowany ład korporacyjny klastra energii, która może potencjalnie pomóc zrozumieć jego strukturę organizacyjną. Dokumenty są dostępne pod poniższym linkiem: https://www.er.agh.edu.pl/projekt-klaster/raporty-publikacje/#Dokumenty
W ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)" przeprowadzono ankietę na temat działalności laboratoriów oraz zespołów badawczych działających w ramach polskich uczelni, instytutów naukowych oraz wszelkich instytucji świadczących usługi badawcze na rzecz szeroko rozumianej energetyki rozproszonej (ER). Informacje pozyskane za pośrednictwem ankiety prezentujemy na łamach portalu, za zgodą przedstawicieli podmiotów, których dotyczą. Informacje mają umożliwić łatwy kontakt pomiędzy potrzebującymi wiedzy eksperckiej i zrealizowania badań, a potencjalnymi ich wykonawcami. https://www.energetyka-rozproszona.pl/Siec-laboratoriow/
Działające w kraju klastry energii i społeczności energetyczne można odnaleźć m.in. na utworzonej przez redakcję portalu Mapie Społeczności Energetycznych. Listę tych społeczności można filtrować ze względu na województwo i powiat. Mapa zawiera podstawowe informacje na temat lokalizacji biura danej społeczności oraz dostępnej formy kontaktu. Przedstawicieli społeczności, które chciałyby znaleźć się na mapie lub zweryfikować podane w niej informacje, zachęcamy do kontaktu przez formularz z zakładce Kontakt. Mapa znajduje się pod poniższym linkiem: https://www.energetyka-rozproszona.pl/mapa_spolecznosci_energetycznych/