Wydarzenia

W ramach działalności zespołu energetyka-rozproszona.pl, a także projektu Obserwatorium Transformacji Energetycznej (wcześniej pod marką projektu KlastER) organizowane są wydarzenia w formule seminariów, konferencji oraz wykładów. Mają one na celu tworzenie, wymianę oraz popularyzację nowej wiedzy na temat energetyki rozproszonej, a także integrację środowiska wokół tej idei.

Do udziału w wydarzeniach zapraszamy przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym inwestorów, koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk biznesu, samorządów terytorialnych, nauki i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami planowanymi oraz relacjami z archiwalnych wydarzeń.

 

Wydarzenia planowane Wydarzenia archiwalne Relacje z wydarzeń