Wydarzenia KlastER

W ramach projektu Obserwatorium Transformacji Energetycznej (wcześniej pod marką projektu KlastER) organizowane są wydarzenia w formule seminariów, konferencji oraz wykładów. Mają one na celu tworzenie, wymianę oraz popularyzację nowej wiedzy na temat energetyki rozproszonej, a także sieciowanie środowiska wokół tej idei.

Do udziału w wydarzeniach zapraszamy przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym inwestorów, koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk biznesu, samorządów terytorialnych, nauki i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Organizatorami Wydarzeń są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami planowanymi oraz relacjami z archiwalnych wydarzeń.

 

Wydarzenia planowane Wydarzenia archiwalne Relacje z wydarzeń

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, Wniosek GOSPOSTRATEG.IX-000D_22 (wartość projektu: 7 881 705 PLN, wartość dofinansowania: 7 719 705 PLN).