Wydarzenie archiwalne
2 czerwca 2021 10:16 Eksportuj wydarzenie do Icalc
III Forum Energetyki Rozproszonej. Lokalny wymiar transformacji energetycznej [ONLINE]

Relacja z wydarzenia Program i prezentacje


[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w „III Forum Energetyki Rozproszonej. Lokalny wymiar transformacji energetycznej”, które odbędzie się 25 czerwca br. w Krakowie w auli Centrum Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy al. A. Mickiewicza 30 (budynek B-8).

Wiodącym tematem debaty podczas III Forum będą kluczowe aspekty lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejsce energetyki rozproszonej, a zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. W szczególności w ramach Forum przewidujemy dyskusję nad założeniami Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Uczestnicy Forum będą również dyskutować o prawnych, technicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowaniach rozwoju energetyki rozproszonej, a także o mechanizmach wspierania lokalnych inicjatyw energetycznych. Przedstawione zostaną wnioski z pilotaży oraz dobre praktyki.

Prelegentami i uczestnikami debat w ramach III Forum będą politycy odpowiedzialni za transformację, przedstawiciele samorządu terytorialnego, liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, przedsiębiorcy, reprezentanci izb gospodarczych, spółek energetycznych, środowisk naukowych oraz administracji centralnej i samorządowej. Do udziału w Forum zapraszamy przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej. W załączeniu przesyłamy aktualny program Forum.

Wydarzenie zaplanowane jest w formule hybrydowej – prelegenci i paneliści będą w nim uczestniczyć fizycznie, a pozostali zainteresowani będą mogli dołączyć zdalnie. W związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną oraz ograniczeniami sanitarnymi organizatorzy dopuszczają możliwość udziału stacjonarnego części uczestników, dlatego w przypadku chęci fizycznej obecności na wydarzeniu prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu. O możliwości udziału osobistego uczestników organizatorzy poinformują w odrębnym komunikacie mailowym.

Organizatorami III Forum Energetyki Rozproszonej są członkowie konsorcjum MENAG realizującego projekt "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Przewodniczącym Rady Konsorcjum jest Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, a członkami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).


Program wydarzenia
 

09:00 – 10:00        Sesja 1 Lokalny wymiar transformacji energetycznej

Otwarcie konferencji

Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Rola energetyki rozproszonej w polskiej transformacji energetycznej

Pobierz treść wystąpienia

Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska

Pobierz treść wystąpienia

Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE

Energetyka rozproszona a rozwój gospodarczy

Anna Kornecka, Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii

10:00 – 10:15        Przerwa

10:15 – 11:15        Sesja 2 Jaka strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce?

Moderator: Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

10:20 – 10:30        Założenia strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce

Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

10:30 – 11:15        Dyskusja panelowa

Albert Gryszczuk, Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Andrzej Kulig, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Wojciech Myślecki, Przewodniczący Zespołu Nowych Technologii Wytwarzania Energii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Grzegorz Onichimowski, Senior Consultant, Nodes AS

Robert Zasina, Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

11:15 – 12:15        Sesja 3 Uwarunkowania rozwoju energetyki rozproszonej

Moderator: Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

11:20 – 11:30        Aspekty regulacyjne rozwoju energetyki rozproszonej

Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Pobierz treść wystąpienia

11:30 – 12:15        Dyskusja panelowa

Barbara Adamska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Piotr Czopek, Dyrektor w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej

Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Paweł Lachman, Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucja

Janusz Starościk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

12:15 – 12:30        Przerwa

12:30 – 13:30        Sesja 4 Dobre praktyki i pilotaże

Moderator: Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

12:30 – 13:20        Lokalne inicjatywy energetyczne – 

Klaster prosumencki – szanse i wyzwania
Tadeusz Królczyk (Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica)

Pobierz prezentację

Spółdzielnia energetyczna – pierwsze doświadczenia 
Ireneusz Perkowski (Spółdzielnia Energetyczna EISALL, gmina Raszyn)

Pobierz prezentację

Zgorzelecki Klaster jako samobilansujący obszar - bariery i potencjał
Agnieszka Spirydowicz (Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej – Zklaster)

Pobierz prezentację

Energetyka rozproszona w dużym mieście na przykładzie Krakowa
Marta Soluch (kierowniczka Referatu Energetyki, Urząd Miasta Krakowa)

Pobierz prezentację

Niskoemisyjna transformacja energetyczna w energochłonnym zakładzie przemysłowym
Henryk Kaliś (pełnomocnik Zarządu ds. zarządzania energią w ZGH Bolesław SA)

Pobierz prezentację

13:20 – 13:30        Eksperymenty regulacyjne drogą do testowania innowacyjnych rozwiązań?

Katarzyną Szwed-Lipińską, Dyrektor Departamentu OZE w Urzędzie Regulacji Energetyki rozmawiają Sławomir Kopeć i Karol Wawrzyniak

13:30 – 14:30        Sesja 5 Jak wspierać rozwój energetyki rozproszonej?

Moderator: Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

13:30 – 13:50        Mechanizmy wspierania lokalnych inicjatyw energetycznych

Maciejem Chorowskim, Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojciechem Kamienieckim, Dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozmawia Krzysztof Heller, Członek Rady NCBR

Pobierz treść rozmowy

13:50 – 14:30        Dyskusja panelowa

Maciej Chorowski, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Przemysław Hofman, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Marcin Ścigan, Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

14:30 – 14:45        Przerwa

14:45 – 15:30        Sesja 6 – podsumowująca

14:45 – 15:15        Dyskusja otwarta

15:15 – 15:30        Podsumowanie III FER i zapowiedź dalszych działań

Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

Przemysław Hofman, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Marcin Ścigan, Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Informacje dodatkowe

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia