Czasopismo
Energetyka Rozproszona Zeszyt 7

Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Redaktor naczelny: Sławomir Kopeć
Sekretarz redakcji: Katarzyna Faryj

Członkowie redakcji:
Zbigniew Hanzelka
Andrzej Kaźmierski
Marek Kisiel-Dorohinicki
Ryszard Sroka
Wojciech Suwała
Tomasz Szmuc
Karol Wawrzyniak

Redaktor prowadząca i korekta językowa: Malwina Mus-Frosik

© Autorzy Creative Commons CC-BY 4.0    |    ISSN: 2720-0973

Opis wydania: Najnowszy zeszyt czasopisma "Energetyka Rozproszona" poświęcony jest zagadnieniom o istotnym znaczeniu dla aktywnych uczestników transformacji energetycznej.

Czasopismo na platformie OJS Wydawnictw AGH
 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 Wartość projektu: ogółem: 17 218 267 PLN dofinansowanie NCBR: 16 596 967 PLN ISBN: 978-83-66364-66-0

26 kwietnia 2022 10:54
Spis treści