Czasopismo
Energetyka Rozproszona Zeszyt 9

Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Redaktor naczelny: Sławomir Kopeć
Sekretarz redakcji: Katarzyna Faryj

Członkowie redakcji:
Zbigniew Hanzelka
Andrzej Kaźmierski
Marek Kisiel-Dorohinicki
Ryszard Sroka
Wojciech Suwała
Tomasz Szmuc
Karol Wawrzyniak

Redaktor prowadząca i korekta językowa: Malwina Mus-Frosik

© Autorzy Creative Commons CC-BY 4.0    |    ISSN: 2720-0973

Opis wydania: Dziewiąty zeszyt czasopisma „Energetyka Rozproszona” otwierają artykuły, w których autorzy analizują uwarunkowania polskiej transformacji energetycznej w jej aspekcie strategicznym. Kolejne teksty koncentrują się na metodach monitorowania transformacji oraz na kluczowych technologiach energetyki rozproszonej.

Czasopismo na platformie OJS Wydawnictw AGH   Pełny numer

2 sierpnia 2023 16:23
Spis treści
Sławomir Kopeć
Wojciech Suwała, Artur Wyrwa, Stanisław Tokarski
Ewa Adamiec, Jakub Bartyzel, Elżbieta Jarosz-Krzemińska, Tomasz Pełech-Pilichowski, Mateusz Rzeszutek, Janusz Zysk
Konstanty Marszałek, Katarzyna Dyndał, Gabriela Lewińska