Czasopismo
Energetyka Rozproszona Zeszyt 3

Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Redakcja:
Redaktor naczelny: Sławomir Kopeć
Sekretarz redakcji: Katarzyna Faryj
Członek redakcji: Jacek Gądecki
Członek redakcji: Zbigniew Hanzelka
Członek redakcji: Andrzej Kaźmierski
Członek redakcji: Marek Kisiel-Dorohinicki
Członek redakcji: Ryszard Sroka
Członek redakcji: Tomasz Szmuc
Członek redakcji: Karol Wawrzyniak
Redakcja i korekta językowa: Malwina Mus

ISBN: 978-83-66364-66-0

Opis wydania: W przełomowym czasie mierzenia się z wyzwaniem przywracania gospodarki do poziomu sprzed kryzysu coraz powszechniejsze jest przekonanie, że szczególnie silny potencjał rozwojowy tkwi w lokalnym wymiarze gospodarki. W kontekście energetycznym oznacza to konieczność włączania się w nurt globalnej transformacji energetycznej, której podstawą jest oparcie się na lokalnie rozproszonych zasobach i źródłach (zwłaszcza odnawialnych) oraz rozwijanie lokalnych rynków energii. Czy jesteśmy do tego przygotowani? W opracowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne rankingu Energy Transition Index (www.weforum. org/reports/fostering-effective-energy-transition-2020), oceniającym stan systemu i gotowość do transformacji w 115 krajach, Polska jest daleko – na miejscu 69. Jak można to zmienić?

Czasopismo na platformie OJS Wydawnictw AGH
 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 Wartość projektu: ogółem: 17 218 267 PLN dofinansowanie NCBR: 16 596 967 PLN ISBN: 978-83-66364-66-0

 

19 października 2020 20:24
Spis treści