Czasopismo
Energetyka Rozproszona Zeszyt 1
Zespół:
Paweł Balawender
Ryszard Cetnarski
Tomasz Chmiel
Edmund Ciesielka
Piotr Czopek
Mateusz Dutka
Paweł Dybowski
Katarzyna Faryj
Andrzej Firlit
Jacek Gądecki
Zbigniew Hanzelka
Anna Kadłubowska
     Marek Kisiel-Dorohinicki
Sławomir Kopeć
Jerzy Lis
Łukasz Mamica
Tomasz Pełech-Pilichowski
Krzysztof Piech
Jacek Piłatkowski
Łukasz Topolski
Sławomir Walkowiak
Karol Wawrzyniak
Maciej Wąż
Krzysztof Woźny
Jakub Wójcik

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 Wartość projektu: ogółem: 17 218 267 PLN dofinansowanie NCBR: 16 596 967 PLN ISBN: 978-83-66364-66-0

 

19 października 2020 15:39
Spis treści
Zbigniew Hanzelka, Sławomir Kopeć
Podsumowanie badania ankietowego
Aspekty techniczne
Aspekty społeczne
Aspekty regulacyjne