Czasopismo
Energetyka Rozproszona Zeszyt 10

Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Redaktor naczelny: Sławomir Kopeć
Sekretarz redakcji: Katarzyna Faryj

Członkowie redakcji:
Zbigniew Hanzelka
Andrzej Kaźmierski
Marek Kisiel-Dorohinicki
Ryszard Sroka
Wojciech Suwała
Tomasz Szmuc
Karol Wawrzyniak

Redaktor prowadząca i korekta językowa: Malwina Mus-Frosik

© Autorzy Creative Commons CC-BY 4.0    |    ISSN: 2720-0973

Opis wydania: Dziesiąty zeszyt czasopisma „Energetyka Rozproszona” jest poświęcony podsumowaniu I Kongresu Energetyki Rozproszonej, który odbył się we wrześniu 2023 r. w Krakowie. Artykuły w nim zebrane relacjonują wybrane sesje KER oraz stanowią zapis wykładów wygłoszonych w trakcie obrad.

18 marca 2024 09:27
Spis treści