Czasopismo
Energetyka Rozproszona Zeszyt 8

Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Redaktor naczelny: Sławomir Kopeć
Sekretarz redakcji: Katarzyna Faryj

Członkowie redakcji:
Zbigniew Hanzelka
Andrzej Kaźmierski
Marek Kisiel-Dorohinicki
Ryszard Sroka
Wojciech Suwała
Tomasz Szmuc
Karol Wawrzyniak

Redaktor prowadząca i korekta językowa: Malwina Mus-Frosik

© Autorzy Creative Commons CC-BY 4.0    |    ISSN: 2720-0973

Opis wydania: Tematem przewodnim ósmego zeszytu czasopisma „Energetyka Rozproszona” jest opracowana w ramach projektu KlastER Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku. Proponuje ona niezbędne działania zapewniające rozwój energetyki rozproszonej (ER) i koresponduje z dokumentami rządowymi wyznaczającymi ramy transformacji energetycznej w Polsce.

Czasopismo na platformie OJS Wydawnictw AGH
 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19

7 grudnia 2022 10:35
Spis treści