Czasopismo
Energetyka Rozproszona Zeszyt 2

Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Redakcja:
Redaktor naczelny: Sławomir Kopeć
Sekretarz redakcji: Katarzyna Faryj
Członek redakcji: Jacek Gądecki
Członek redakcji: Zbigniew Hanzelka
Członek redakcji: Andrzej Kaźmierski
Członek redakcji: Marek Kisiel-Dorohinicki
Członek redakcji: Ryszard Sroka
Członek redakcji: Tomasz Szmuc
Członek redakcji: Karol Wawrzyniak
Redakcja i korekta językowa: Malwina Mus

ISBN: 978-83-66364-65-3

Opis wydania: Oddajemy w Państwa ręce drugi zeszyt nowego czasopisma „Energetyka Rozproszona” utworzonego w ramach projektu Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) (www.er.agh.edu.pl). Niniejszy zeszyt poświęcony jest w całości aspektom technicznym. Klastry energii funkcjonują na obszarze działania lokalnych dystrybutorów. Wzajemne relacje tych dwóch podmiotów mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju klastrów i szerzej – rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Bez określenia zasad tej współpracy, zasad gwarantujących korzyści obydwu partnerom, rozwój klastrów energii będzie bardzo trudny, jeżeli w ogóle możliwy.

Czasopismo na platformie OJS Wydawnictw AGH

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 Wartość projektu: ogółem: 17 218 267 PLN dofinansowanie NCBR: 16 596 967 PLN ISBN: 978-83-66364-66-0

 

19 października 2020 20:16
Spis treści