Czasopismo
Energetyka Rozproszona Zeszyt 5-6

Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Redaktor naczelny: Sławomir Kopeć
Sekretarz redakcji: Katarzyna Faryj

Członkowie redakcji:
Zbigniew Hanzelka
Andrzej Kaźmierski
Marek Kisiel-Dorohinicki
Ryszard Sroka
Wojciech Suwała
Tomasz Szmuc
Karol Wawrzyniak

© Autorzy Creative Commons CC-BY 4.0

ISSN: 2720-0973

Opis wydania: W miarę przyspieszania transformacji energetycznej pytanie o jej polski kształt zyskuje na znaczeniu. W najnowszym zeszycie czasopisma „Energetyka rozproszona” zaprosiliśmy aktywnych uczestników transformacji do przedstawienia przemyśleń i rekomendacji co do kierunków i uwarunkowań jej rozwoju. 

Czasopismo na platformie OJS Wydawnictw AGH
 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 Wartość projektu: ogółem: 17 218 267 PLN dofinansowanie NCBR: 16 596 967 PLN ISBN: 978-83-66364-66-0

 

23 czerwca 2021 10:28
Spis treści
Sławomir Kopeć
Karol Wawrzyniak, Sławomir Walkowiak, Ryszard Cetnarski
Barbara Worek, Marcin Kocór, Dorota Micek, Katarzyna Lisek, Anna Szczucka
Sławomir Kopeć, Łukasz Lach