Wydarzenie archiwalne
20 września 2021 09:31 Eksportuj wydarzenie do Icalc
Seminarium 16. II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych [ONLINE]

Relacja z wydarzenia Program i prezentacje


[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium 16. „II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych”, które odbędzie się 7 października 2021 r. w godzinach 10:00–13:00. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy do komunikacji Webex. Seminarium będzie również transmitowane na żywo na kanale YouTube projektu KlastER.

Jednym z pierwszych działań przeprowadzonych w ramach projektu KlastER była identyfikacja uwarunkowań i barier technicznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych rozwoju energetyki rozproszonej. Z badań tych jednoznacznie wynika, że jednym z najważniejszych technicznych czynników warunkujących rozwój energetyki rozproszonej jest degradacja jakości dostawy energii elektrycznej. Realizatorzy projektu postanowili przyglądnąć się bliżej temu zagadnieniu, wykorzystując do tego celu narzędzie benchmarkingu stosowane w Europie już prawie dwie dekady.

W okresie ponad dziesięciu lat, które upłynęły od publikacji pierwszego i zarazem jedynego polskiego raportu benchmarkingowego, w europejskiej i polskiej energetyce nastąpiły ogromne zmiany, zarówno w strukturze organizacyjnej, w jej legislacyjnych podstawach, jak i w poziomie rozwoju technicznego odbiorników i źródeł energii elektrycznej. W jakim stopniu wpłynęło to na jakości dostawy energii elektrycznej do jej odbiorców w Polsce – odpowiedz na to pytanie można znaleźć w II Raporcie, który będzie prezentowany podczas seminarium.

Pobierz II Krajowy Raport Benchmarkingowy

To szesnaste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii  (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link i hasło umożliwiające udział w wirtualnej części wydarzenia. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję. 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

 

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Program wydarzenia
10:00 - 10:20

Przywitanie uczestników, 
Informacja o projekcie KlastER

Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

Pobierz prezentację
10:20 - 10:30

Jakość dostaw energii elektrycznej

Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza [ hanzel@agh.edu.pl ]

Pobierz prezentację
10:30 - 10:40

Rozwój energetyki rozproszonej w Polsce - największe wyzwania

Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

10:40 - 10:50

Nadzór na jakością energii elektrycznej głównym wyzwaniem w zarządzaniu siecią OSD w aspekcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną

Marek Szymankiewicz, członek Zarządu PTPiREE, wiceprezes Zarządu Enea Operator

Pobierz prezentację
10:50 - 11:20

Ciągłość dostawy energii elektrycznej

Franciszek Głowacki, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk [ f.glowacki@ien.gda.pl ]
Henryk Koseda, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk [ h.koseda@ien.gda.pl ]

Pobierz prezentację
11:20 - 11:50

Jakość handlowa

Mieczysław Wrocławski, Energia MW [ mieczyslaw.wroclawski@gmail.com ]

Pobierz prezentację
11:50 - 12:15

PRZERWA

12:15 - 12:45

Jakość napięcia

Krzysztof Piątek, Akademia Górniczo-Hutnicza [ kpiatek@agh.edu.pl ]

Pobierz prezentację
12:45 - 13:00

Dyskusja i podsumowanie seminarium

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia