Relacje z wydarzeń
17 grudnia 2021 16:46
Seminarium 16 II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców


   

Seminarium odbyło się 7 października 2021 roku. Podczas seminarium zaprezentowany i omówiony został II polski raport benchmarkingowy opracowany w ramach projektu KlastER. Identyfikacja uwarunkowań i barier technicznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych rozwoju energetyki rozproszonej to jedne z pierwszych działań przeprowadzonych w ramach projektu KlastER. Z badań tych jednoznacznie wynika, że jednym z najważniejszych technicznych czynników warunkujących rozwój energetyki rozproszonej jest degradacja jakości dostawy energii elektrycznej.

Realizatorzy projektu postanowili przyglądnąć się bliżej temu zagadnieniu, wykorzystując do tego celu narzędzie benchmarkingu stosowane w Europie już prawie dwie dekady. W okresie ponad dziesięciu lat, które upłynęły od publikacji pierwszego i zarazem jedynego polskiego raportu benchmarkingowego, w europejskiej i polskiej energetyce nastąpiły ogromne zmiany, zarówno w strukturze organizacyjnej, w jej legislacyjnych podstawach, jak i w poziomie rozwoju technicznego odbiorników i źródeł energii elektrycznej.

Podczas seminarium współautorzy raportu (Zbigniew Hanzelka, Rafał Gawin, Marek Szymankiewicz, Franciszek Głowacki, Henryk Koseda, Mieczysław Wrocławski, Krzysztof Piątek) opowiadali między innymi, w jakim stopniu wpłynęło to na jakości dostawy energii elektrycznej do jej odbiorców w Polsce.

Pobierz II Krajowy Raport Benchmarkingowy

Link do wydarzenia: "Seminarium 16. II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych [ONLINE]"