Wydarzenie archiwalne
18 listopada 2022 10:07 Eksportuj wydarzenie do Icalc
Konferencja upowszechniająca wyniki projektu KlastER: Podsumowanie etapu pilotaży [ONLINE]


Rejestracja   Program i prezentacje


[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów zapraszamy na Konferencję upowszechniającą wyniki projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii KlastER": Podsumowanie etapu pilotaży, która odbędzie się 1 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w formule zdalnej.

Głównym tematem konferencji będzie prezentacja narzędzi oraz wdrożeń wykonanych w ramach projektu KlastER. Zaprezentowany zostanie szereg rozwiązań w następujących obszarach:

  • planowanie transformacji energetycznej klastrów, spółdzielni energetycznych i samorządów (narzędzie Zefir – www.zefir.app) oraz pojedynczych obiektów (narzędzie AURA),
  • zarzadzanie operacyjne, w tym monitoring instalacji i sterowanie nimi (Chronos – www.echronos.app),
  • predykcja generacji z OZE (Thor) oraz cen energii na rynkach (Hermes),
  • systemy zbierania i agregacji danych (DataHub oraz EnvGuard).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Na adresy e-mail wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia na platformie Webex (w razie braku informacji na głównej skrzynce poczty e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube projektu KlastER.


Organizatorami wydarzenia są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

 

  Pobierz program w PDF

 

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Program wydarzenia
10:00 - 10:10

Otwarcie konferencji - przedstawienie projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii Klaster”

Andrzej Kaźmierski, MRiT

10:10 - 10:30

Koncepcja bilansowania systemu elektroenergetycznego: prosument, społeczność energetyczna, KSE, połączony system wielu krajów

Karol Wawrzyniak, NCBJ

Pobierz prezentację
10:30 - 10:50

AURA, eSolar - wyliczenia ekonomiczne dla prosumenta zbiorowego i nie tylko - kiedy i co się opłaca?

Tomasz Chmiel, NCBJ

Pobierz prezentację
10:50 - 11:10

Chronos - monitoring i optymalne sterowanie instalacją w budynku, gminie oraz klastrze, case study

Michał Szymczuk, NCBJ

Pobierz prezentację
11:10 - 11:30

Zefir - od cyfrowej mapy miasta po szczegółowe planowanie transformacji energetycznej

Cezary Czemplik, NCBJ

Pobierz prezentację
11:30 - 11:50

Hermes - czy da się przewidzieć ceny energii?

Marcin Blachnik, NCBJ

Pobierz prezentację
11:50 - 12:10

Systemy DataHub oraz EnvGuard

Ada Brzoza, AGH

Pobierz prezentację
12:10 - 12:30

Thor - zmienność OZE pod kontrolą - wsparcie wytwórców, OSD oraz spółek obrotu energii

Sławomir Walkowiak, NCBJ

Pobierz prezentację