Wydarzenie archiwalne
Seminarium 20: Strategia energetyki rozproszonej – analiza stanu prac [ONLINE]

Relacja z wydarzenia Program i prezentacje


[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów zapraszamy na seminarium 20: "Strategia energetyki rozproszonej – analiza stanu prac", które odbędzie się 29 marca (wtorek) w godz. 10:00-12:30 w formule zdalnej, na platformie internetowej Webex Events. Wydarzenie będzie współorganizowane przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Głównym tematem seminarium będzie przygotowywana w ramach projektu KlastER strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione metodologia i harmonogram prac nad strategią oraz dotychczasowe wyniki w postaci analizy SWOT. Na zakończenie seminarium przewidziano dyskusję panelową poświęconą niezbędnym działaniom dla rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Na adresy e-mail wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia na platformie Webex (w razie braku informacji na głównej skrzynce poczty e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).
  • Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów na czacie spotkania, włączając się tym samym w dyskusję.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube projektu KlastER.


To dwudzieste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Więcej informacji o wydarzeniach projektu KlastER.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

 

Program wydarzenia
10:00 - 10:10

Przywitanie uczestników, Informacja o projekcie KlastER

Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

Pobierz prezentację
10:10 - 10:25

Prace nad strategią rozwoju energetyki rozproszonej w ramach projektu KlastER

Andrzej Kaźmierski, Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

10:25 - 10:40

Metodologia pracy nad strategią rozwoju energetyki rozproszonej

Borys Czerniejewski, Infostrategia

Pobierz prezentację
10:40 - 10:55

Analiza SWOT dla potrzeb strategii rozwoju energetyki rozproszonej

Marcin Jaczewski, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pobierz prezentację
10:55 - 11:45

Kluczowe działania do uwzględnienia w strategii energetyki rozproszonej

Moderator:  Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Paneliści:

Barbara Worek,  Uniwersytet Jagielloński - koordynator zespołu roboczego ds. społecznych SKER
Jakub Safjański, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza - koordynator zespołu roboczego ds. technicznych SKER
Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych - koordynator zespołu roboczego ds. ekonomicznych SKER

11:45 - 12:15

Dyskusja ogólna

12:15 - 12:30

Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań

Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia