Relacje z wydarzeń
9 kwietnia 2022 19:03
Seminarium 20: Strategia energetyki rozproszonej – analiza stanu prac


Nagranie z wydarzenia Prezentacje z wydarzenia


29 marca 2022 r. w formule zdalnej odbyło się 20. seminarium organizowane w ramach projektu KlastER. Kolejna edycja wydarzenia poświęcona była strategii energetyki rozproszonej i analizie stanu prac w projekcie.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Andrzeja Kaźmierskiego z Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT), który przedstawił aktualne założenia oraz przebieg projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)".

W następnej kolejności głos zabrał Borys Czerniejewski z Infostrategii, który przedstawił metodologię pracy nad strategią rozwoju energetyki rozproszonej, w tym analizy SWOT i TOWS. Marcin Jaczewski z Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej MRiT omówił wyniki analizy SWOT dla potrzeb strategii rozwoju energetyki rozproszonej.

W drugiej części seminarium odbyła się dyskusja panelowa moderowana przez Andrzeja Kaźmierskiego. Głównym tematem rozmowy były kluczowe działania do uwzględnienia w strategii energetyki rozproszonej. Głos w tej sprawie zabrali członkowie zespołów roboczych Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej: Zbigniew Hanzelka (Koordynator zespołu ds. technicznych), Barbara Worek (Koordynator zespołu ds. społecznych / UJ), Karol Wawrzyniak (Koordynator zespołu ds. ekonomicznych / NCBJ), Jakub Safijański (Koordynator zespołu ds. legislacyjnych / Ministerstwo Klimatu i Technologii).

Link do wydarzenia: "Seminarium 20: Strategia energetyki rozproszonej – analiza stanu prac [ONLINE]"