Wydarzenie archiwalne
Seminarium 13. Dzielimy się energią – rola liderów w rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce [ONLINE]
Relacja z wydarzenia Program i prezentacje

[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium "Dzielimy się energią – rola liderów w rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce", które odbędzie się 26 maja 2021 r. w godzinach 10:00–12:00. Z uwagi na sytuację pandemiczną wydarzenie zostanie zorganizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Webex.  

Informacje organizacyjne

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zachęcamy do rejestracji i czynnego uczestnictwa. Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, rozesłany zostanie link, umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia (via Webex). Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję. Dla osób niezarejestrowanych przygotowaliśmy transmisję wydarzenia na kanale YouTube projektu KlastER. Materiały i prezentacje z wydarzenia będzie można odnaleźć na niniejszej stronie w zakładce Wydarzenia Archiwalne.

Więcej o wydarzeniu

W środowisku energetyki rozproszonej funkcjonują liderzy różnego typu (klastry, administracja, biznes, energetyka zawodowa). Każdy z nich odgrywa nieco inną rolę w procesie aktywizacji potencjału społecznego. Kolejne seminarium organizowane w ramach projektu KlastER będzie poświęcone właśnie temu zagadnieniu. W pierwszej części przedstawiona zostanie diagnoza dotycząca roli typów liderów w rozwoju energetyki rozproszonej, na podstawie badań przeprowadzonych przez ekspertów związanych z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wnioski z badań zostaną skonfrontowane z doświadczeniami praktyków w ramach panelu eksperckiego. Przewidujemy, że w efekcie dyskusji uda się wskazać główne wyzwania i problemy, z którymi mierzą się liderzy, zaś naukowcy z UJ oraz eksperci zaproponują adekwatne rozwiązania na podstawie analiz międzynarodowych oraz dobrych praktyk z case study".

To trzynaste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.
 
W razie pytań, zapraszamy do kontaktu poprzez:


 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).


Program wydarzenia
10:00 - 10:10

Przywitanie uczestników: prof. Zbigniew Hanzelka, dr Sławomir Kopeć

Pobierz prezentację
10:10 - 10:30

Typy liderów i ich rola w rozwoju ER – diagnoza na podstawie badań klastrów energii (zespół UJ pod przewodnictwem prof. Barbary Worek)

Pobierz prezentację
10:30 - 11:30

Panel ekspercki: Liderzy w działaniu – doświadczenia klastrów energii i ich otoczenia

Agnieszka Spirydowicz, Koordynator Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego

Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora w TAURON Dystrybucja

Andrzej Łazęcki, Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

Tadeusz Królczyk, Wójt Ochotnicy Dolnej

Andrzej Kaźmierski, Zastępca Dyrektora Departament Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

11:30 - 11:50

Wyzwania i problemy – dyskusja uczestników

11:50 - 12:00

Dobre praktyki, rozwiązania z Polski i innych krajów (eksperci, UJ)

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia