Relacje z wydarzeń
31 maja 2021 13:33
Seminarium 13. Dzielimy się energią – rola liderów w rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce


   

Seminarium odbyło się 26 maja 2021 roku. W środowisku energetyki rozproszonej funkcjonują liderzy różnego typu (klastry, administracja, biznes, energetyka zawodowa). Każdy z nich odgrywa nieco inną rolę w procesie aktywizacji potencjału społecznego. Właśnie temu zagadnieniu poświęcone były dyskusje w ramach 13 seminarium.

W pierwszej części przedstawiona została diagnoza dotycząca roli typów liderów w rozwoju energetyki rozproszonej, na podstawie badań przeprowadzonych przez ekspertów związanych z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod przewodnictwem prof. Barbary Worek.

Wnioski z badań zostały skonfrontowane z doświadczeniami praktyków w ramach panelu eksperckiego, w którym udział wzięli: Agnieszka Spirydowicz, Waldemar Skomudek, Tadeusz Królczyk, Andrzej Kaźmierski, Henryk Kaliś. W efekcie dyskusji udało się wskazać główne wyzwania i problemy, z którymi mierzą się liderzy, zaś naukowcy z UJ oraz eksperci zaproponowali adekwatne rozwiązania na podstawie analiz międzynarodowych oraz dobrych praktyk z case study.

Link do wydarzenia: "Seminarium 13. Dzielimy się energią – rola liderów w rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce [ONLINE]"