Relacje z wydarzeń
9 sierpnia 2021 13:58
Seminarium 14. Piknik Odnawialnych Źródeł Energii. Eksperymentalne badania porównawcze falowników


   

III Piknik Odnawialnych Źródeł Energii odbył się 16 czerwca 2021 roku w formule webinarium, współorganizowanego przez Tauron Dystrybucja S.A. Celem Pikniku była integracja środowiska oraz prezentacja analiz i testów związanych z parametrami falowników PV. Omówili je przedstawiciele zespołów badawczych z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej. Wydarzenie objęły swoim patronatem Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Spotkanie poprowadził prof. Zbigniew Hanzelka z AGH w Krakowie. Po rozpoczęciu głos zabrali Robert Zasina, Prezes Tauron Dystrybucja S.A. oraz prof. Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucja S.A.

Robert Zasina opowiedział o roli Rady Naukowej powołanej przy Tauron Dystrybucja, od której wyszedł pomysł na organizację Pikników OZE. Podziękował również za współpracę uczelni oraz udostępnienie falowników do testów przez ich producentów.

Waldemar Skomudek wystąpił z prezentacją na temat Wpływu energetyki rozproszonej na proces kształtowania elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego. W swoim referacie zwrócił uwagę na transformację modelu energetyki od dystrybucji jednokierunkowej do dwukierunkowej transmisji energii elektrycznej. Jak mówił, w związku z tym operatorzy systemu dystrybucyjnego muszą dostosowywać się do rynku energii, aby zachować ciągłość zasilania - zbilansować system. Np. poprzez usługi elastyczności, organizację magazynów energii.

Kolejna część spotkania została poświęcona wystąpieniom prelegentów z uczelni technicznych.

Krzysztof Sztymelski z Politechniki Śląskiej przedstawił analizę na temat Fotowoltaicznych instalacji hybrydowych z inwerterem wspomaganym magazynem energii. W prezentacji omówił podział mikroinstalacji PV oraz akumulatorów energii elektrycznej w instalacjach hybrydowych.

Krzysztof Górecki z Politechniki Śląskiej zaprezentował referat pt. Jakość energii elektrycznej w punkcie sieci elektroenergetycznej, współpracującej z wieloma mikroinstalacjami fotowoltaicznymi. W wystąpieniu przedstawił on analizę jakości energii w dwóch testowych punktach pomiarowych oraz omówił dobre praktyki i wskazówki dla prosumentów oraz firm dystrybucyjnych.

Janusz Sowiński z Politechniki Częstochowskiej. wygłosił referat na temat Grid parity technologii OZE – polska perspektywa. W prezentacji przedstawił dokumenty europejskie oraz statystyki dot. OZE na rynku energii elektrycznej, omówił ceny energii na rynku hurtowym, system aukcji OZE oraz podjął temat magazynów energii. Głównym punktem prezentacji byo omówienie wątku Grid partity technologii OZE. Pojęcie Grid parity rozumiane jest jako "sytuacja, w której alternatywne źródło wytwarza energię elektryczną przy koszcie równym lub mniejszym od ceny jej nabycia z sieci elektrycznej".

Zbigniew Jośkiewicz z Politechniki Wrocławskiej przedstawił prezentację pt. Interakcje pomiędzy mikroinstalacją PV a jej otoczeniem dla zaburzeń o częstotliwościach powyżej 9 kHz – fizyka zjawisk, drogi sprzęgania, źródła oddziaływań, możliwe reakcje i plan eksperymentu. W wystąpieniu omówił podstawowe aspekty kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), która odnosi się do emisji zaburzeń elektrogmagnetycznych (emitowanych przez urządzenie) oraz odporności na zaburzenia elektromagnetyczne. Instalacja PV z falownikiem może emitować takie zaburzenia, zaburzając pracę innych urządzeń (np. łączność komórkową). W prezentacji zaprezentowano przykładową instalację PV i potencjalne problemy zaburzeń oraz plan związanego z tym tematem eksperymentu. Dr. inż. Jośkowicz przytoczył też związany z mikroinstalacjami PV przykład zakłóceń rynku telekomunikacyjnego w Holandii, opisany przez portal gramwzielone.pl.

Po przerwie w webinarium, wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu KlastER zaprezentował zespół z AGH w Krakowie pod przewodnictwem dr. inż. Krzysztofa Chmielowca.

Krzysztof Chmielowiec przedstawił aspekty organizacyjne badań realizowanych w Centrum Energetyki AGH: ich cel, rodzaj badanych falowników oraz zakres realizowanych badań przesiewowych z wykorzystaniem symulatora paneli fotowoltaicznych.

Następnie członkowie zespołu w składzie: Łukasz TopolskiAleks Piszczek, Andrzej Firlit, Mateusz DutkaSzymon Barczentewicz omówili kolejne analizy dotyczące falowników tzn. ich:

Na koniec tych prezentacji Krzysztof Chmielowiec zaprezentował kluczowe wnioski z badań prowadzonych na AGH.

Ostatnie minuty spotkania zostały przeznaczone na dyskusję. Głos zabrał przedstawiciel producenta falowników z firmy Huawei Polska. Zapytał on o to czy w Polsce planowane jest wprowadzenie normy EN 50549 w procesie budowania krajowego banku nastaw.

Waldemar Skomudek zaproponował w odpowiedzi przygotowanie dokumentu krajowego w formie wytycznych na temat parametryzacji falowników, który nie naruszy prawa i będzie honorowany przez dostawców oraz dystrybutora energii. Stwierdził jednak, że nie jest zwolennikiem twardych wskazań czy wytycznych i regulowania rynku normami. Trudno jest bowiem śledzić na bieżąco zmiany prawne. 

Krzysztof Chmielowiec ocenił, że ustalenie takich wytycznych musi odbyć się na forum dyskusji różnych uczestników rynku energii. 

Waldemar Skomudek zauważył, że w trakcie prezentowanych na Pikniku testów, na 16 badanych falowników tylko 7 wykazało pozytywne parametry. W związku z tym jak ocenił, zachodzi potrzeba przygotowania dokumentu precyzującego parametryzację falowników.

Waldemar Skomudek i Zbigniew Hanzelka na koniec spotkania podziękowali prelegentom za prezentacje oraz producentom falowników za udostępnienie urządzeń do testów. Podziękowali również i pożegnali wszystkich uczestników.

***

Planowana jest organizacja drugiego Pikniku OZE, w trakcie którego zostaną zaprezentowane wyniki uzupełniające już przedstawione analizy. Badania do tej części prowadzą kolejne zespoły pod przewodnictwem Politechniki Wrocławskiej. Wyniki wszystkich badań zostaną podsumowane raportem końcowym. Zapraszamy do śledzenia informacji o tym projekcie na łamach energetyka-rozproszona.pl.

Link do wydarzenia: "Seminarium 14. Piknik Odnawialnych Źródeł Energii. Eksperymentalne badania porównawcze falowników PV [ONLINE]"