19 grudnia 2022 11:22 - Polska, KlastER
Konferencja podsumowująca cykl "Wizje Nowej Energetyki"

Zapraszamy na konferencję podsumowującą cykl wykładów „Wizje Nowej Energetyki”, która odbędzie się 12 stycznia 2023 r. o godz. 11:00 w formie zdalnej. 

W realiach kryzysu energetycznego spowodowanego m.in. agresją Rosji na Ukrainę oraz konsekwencjami pandemii COVID-19 realizatorzy projektu KlastER zaprosili wybitne autorytety do przedstawienia autorskich koncepcji transformacji polskiej energetyki. 
Od czerwca do listopada 2022 r. wykłady wygłosili (kolejność chronologiczna): Jan Popczyk, Michał Kurtyka, Ireneusz Zyska, Grzegorz Onichimowski, Joanna Maćkowiak-Pandera, Wojciech Myślecki, Jerzy Buzek, Piotr Naimski, Rafał Gawin i Wojciech Suwała. W swoich wystąpieniach prelegenci szukali odpowiedzi na narzucające się pytania: Jakie będą dla Polski długofalowe skutki kryzysu? Czy zostaną zahamowane procesy transformacyjne? Czy obecny kryzys – tak jak kryzys naftowy z lat siedemdziesiątych – stwarza szansę na przyspieszenie procesów modernizacyjnych? Jeśli tak, to jakie działania należy podjąć, by tę szansę wykorzystać? W jakim kierunku powinna rozwijać się polska energetyka?

Podczas konferencji 12 stycznia wykładowcy przedstawią w zwięzłej formie swoje rekomendacje oraz będą uczestniczyć w dyskusji i odpowiadać na pytania uczestników. 

Pełne wersje wykładów w formie zapisów wideo są dostępne na portalu energetyka-rozproszona.pl: https://www.energetyka-rozproszona.pl/wydarzenia/wizje-nowej-energetyki/.

 

Zarejestruj się na konferencję 
Pobierz publikację "Wizje Nowej Energetyki"
Program konferencji