Wydarzenia archiwalne
Seminarium 9. Miasto a transformacja energetyczna
AGH w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, B-1, WEAIiIB, al. A. Mickiewicza 30, sala 121, 12 grudnia 2019 10:30
Relacja z wydarzenia Program wydarzenia

[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na seminarium "Miasto a transformacja energetyczna", które odbędzie się 12 grudnia 2019 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego celem będzie zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk włączania się polskich miast w transformację energetyczną oraz wypracowanie rekomendacji działań ułatwiających upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

Jak zauważyli organizatorzy seminarium: Coraz więcej polskich miast włącza się w transformację energetyczną. Motywy obejmują dążenie do zapewnienia niskich kosztów energii i stabilnych jej dostaw, poprawę stanu środowiska, ożywianie rozwoju gospodarczego i partycypacji mieszkańców, likwidację ubóstwa energetycznego oraz poprawę stanu środowiska. W ostatnim czasie coraz mocniej pojawia się także dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

W pierwszej części seminarium przedstawiciele miast różnej wielkości i o różnej specyfice zaprezentują swoje motywacje i swoją drogę do angażowania się w lokalne inicjatywy energetyczne. Podejścia te zostaną skonfrontowane z rozwiązaniami przyjętymi w miastach szwedzkich. Drugą część seminarium wypełni dyskusja, której celem było wypracowanie zbioru rekomendacji dla polskich miast zainteresowanych szybszym wdrażaniem transformacji energetycznej, łącznie ze wskazaniem sposobów eliminacji przeszkód w prowadzonych i planowanych działaniach. W pierwszym etapie dyskusji przewidziano wymianę poglądów prelegentów z części pierwszej z praktykami działającymi w obszarach samorządu terytorialnego i klastrów energii. W drugim etapie do dyskusji zostaną włączeni wszyscy zebrani.

Program wydarzenia
10:30 - 10:40

Informacja o projekcie KlastER i wprowadzenie do seminarium

Sławomir Kopeć, AGH

10:40 - 11:00

Zeroemisyjny Kraków - droga do neutralności klimatycznej

Andrzej Łazęcki, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Krakowa

Pobierz prezentację
11:00 - 11:20

Droga Bydgoszczy do samowystarczalności energetycznej

Tomasz Bońdos, Koordynator Zespołu Zarządzania Energią, Urząd Miasta Bydgoszczy

Pobierz prezentację
11:20 - 11:40

Bielsko-Biała - zrównoważony rozwój miasta

Zbigniew Michniowski, Członek Zarządu, Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska"

Pobierz prezentację
11:40 - 12:00

Sprawiedliwa transformacja w Koninie

Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta Miasta Konina

Pobierz prezentację

Maciej Dąbrowski, PWiK Konin

Pobierz prezentację
12:00 - 12:20

Jak skutecznie wykorzystać w Polsce doświadczenia Szwecji?

Józef Neterowicz, Ekspert Związku Powiatów Polskich ds. Energetyki i Ekologii

Pobierz prezentację
12:20 - 12:50

PRZERWA

12:50 - 13:40

Jak rozwijać w mieście energetykę rozproszoną - dyskusja panelowa

Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta Miasta Konina

Patryk Białas, Radny Miasta Katowice

Tomasz Bońdos, Urząd Miasta Bydgoszczy

Paweł Jastrzębski, Dyrektor ds. Innowacji MPEC S.A. w Krakowie

Zbigniew Michniowski, Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska"

Józef Neterowicz, Ekspert Związku Powiatów Polskich

Marek Wierzba, Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

13:40 - 14:55

Jak rozwijać w mieście energetykę rozproszoną - dyskusja otwarta

14:55 - 15:00

Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań

15:00 - 15:30

Lunch

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia