Relacje z wydarzeń
27 lipca 2020 16:16
Seminarium 9. Miasto a transformacja energetyczna


   

Seminarium odbyło się 12 grudnia 2019 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego celem było zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk włączania się polskich miast w transformację energetyczną oraz wypracowanie rekomendacji działań ułatwiających upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

Jak zauważyli organizatorzy seminarium: Coraz więcej polskich miast włącza się w transformację energetyczną. Motywy obejmują dążenie do zapewnienia niskich kosztów energii i stabilnych jej dostaw, poprawę stanu środowiska, ożywianie rozwoju gospodarczego i partycypacji mieszkańców, likwidację ubóstwa energetycznego oraz poprawę stanu środowiska. W ostatnim czasie coraz mocniej pojawia się także dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

W pierwszej części seminarium przedstawiciele miast różnej wielkości i o różnej specyfice zaprezentowali swoje motywacje i swoją drogę do angażowania się w lokalne inicjatywy energetyczne. Podejścia te zostały skonfrontowane z rozwiązaniami przyjętymi w miastach szwedzkich. Drugą część seminarium wypełniła dyskusja, której celem było wypracowanie zbioru rekomendacji dla polskich miast zainteresowanych szybszym wdrażaniem transformacji energetycznej, łącznie ze wskazaniem sposobów eliminacji przeszkód w prowadzonych i planowanych działaniach. W pierwszym etapie dyskusji przewidziano wymianę poglądów prelegentów z części pierwszej z praktykami działającymi w obszarach samorządu terytorialnego i klastrów energii. W drugim etapie do dyskusji zostali włączeni wszyscy zebrani.

Link do wydarzenia: "Seminarium 9. Miasto a transformacja energetyczna"