Wydarzenia archiwalne
Seminarium 4. Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii
AGH w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki (ul. Kawiory 21, bud. D-17, sala 1.19), 10 października 2019 10:30
Relacja z wydarzenia Program i prezentacje

[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy na seminarium "Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii", które odbędzie się 10 października 2019 r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Seminarium poświęcone zostanie problematyce tworzenia, użytkowania oraz rozbudowy rozwiązań informatycznych wspierających funkcjonowanie oraz rozwój klastrów energii.

Seminarium będzie doskonałym miejscem do dyskusji i wymiany doświadczeń w obszarze wymagań stawianych rozwiązaniom informatycznym wspierającym zarządzanie klastrem oraz monitorowania otoczenia klastra (z uwzględnieniem oceny aktualnie wykorzystywanych rozwiązań), technologii używanych do budowy rozwiązań informatycznych i technologii mających zastosowanie w przyszłości, a także w obszarze problematyki pozyskiwania, przetwarzania oraz analizy danych (m.in. predykcji i eksploracji danych).

Seminarium, o charakterze networkingowym, zostanie zorganizowane w formule otwartego forum dyskusyjnego w dwóch blokach tematycznych:

  • Opis stolika 1: Problemy i oczekiwania klastrów w obszarze tworzenia nowych rozwiązań teleinformatycznych wspierających zarządzanie klastrem, a także skutecznego wykorzystania rozwiązań dostępnych na rynku.
  • Opis stolika 2: Problemy i oczekiwania klastrów w obszarze wykorzystania analizy danych dla potrzeb wspomagania zarządzania klastrem oraz rozwoju (problematyka pozyskiwania danych, predykcja, eksploracja danych).

Program wydarzenia
10:30 - 11:15

Otwarcie seminarium, informacje o projekcie, dr Sławomir Kopeć, AGH

Panel wprowadzający: doświadczenia użytkowników w obszarze wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych wspierających zarządzanie klastrem, z punktu widzenia operatora, użytkownika oraz zarządzającego klastrem.

Pobierz prezentację
11:15 - 11:45

PRZERWA

11:45 - 14:00

Praca w grupach: zebranie i priorytetyzacja problemów i oczekiwań klastrów w obszarze tworzenia nowych rozwiązań teleinformatycznych wspierających rozwój klastrów energii, w ramach 2 stolików tematycznych:

Stolik 1: Systemy teleinformatyczne wspierające zarządzanie klastrem

Pobierz prezentację

Stolik 2: Analiza danych dla potrzeb wspomagania zarządzania klastrem oraz wsparcia rozwoju klastrów (m.in. sposoby pozyskiwania danych, predykcja krótko i średnioterminowa, eksploracja danych).

Pobierz prezentację
Pobierz prezentację
14:00 - 14:30

LUNCH

14:30 - 15:00

Podsumowanie

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia