Relacje z wydarzeń
27 lipca 2020 15:53
Seminarium 4. Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii


 

Seminarium odbyło się 10 października 2019 r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Seminarium było poświęcone problematyce tworzenia, użytkowania oraz rozbudowy rozwiązań informatycznych wspierających funkcjonowanie oraz rozwój klastrów energii.

Było to dla uczestników doskonałe miejsce do dyskusji i wymiany doświadczeń w obszarze wymagań stawianych rozwiązaniom informatycznym wspierającym zarządzanie klastrem oraz monitorowania otoczenia klastra (z uwzględnieniem oceny aktualnie wykorzystywanych rozwiązań), technologii używanych do budowy rozwiązań informatycznych i technologii mających zastosowanie w przyszłości, a także w obszarze problematyki pozyskiwania, przetwarzania oraz analizy danych (między innymi predykcji i eksploracji danych).

Seminarium, o charakterze networkingowym, organizowane było w formule otwartego forum dyskusyjnego w dwóch blokach tematycznych:

  • Opis stolika 1: Problemy i oczekiwania klastrów w obszarze tworzenia nowych rozwiązań teleinformatycznych wspierających zarządzanie klastrem, a także skutecznego wykorzystania rozwiązań dostępnych na rynku.
  • Opis stolika 2: Problemy i oczekiwania klastrów w obszarze wykorzystania analizy danych dla potrzeb wspomagania zarządzania klastrem oraz rozwoju (problematyka pozyskiwania danych, predykcja, eksploracja danych).

Link do wydarzenia: "Seminarium 4. Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii"