Wydarzenie archiwalne
Seminarium 21: Energetyka rozproszona dla bezpieczeństwa narodowego [ONLINE]
Relacja z wydarzenia Program i prezentacje

[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów zapraszamy na seminarium 21: "Energetyka rozproszona dla bezpieczeństwa narodowego", które odbędzie się 13 kwietnia (środa) w godz. 09:30-11:30 w formule zdalnej, na platformie internetowej Webex. 

Nowy paradygmat polityki energetycznej w obliczu zagrożeń militarnych?

Napięta sytuacja międzynarodowa, a zwłaszcza zagrożenie militarne spowodowane agresją Rosji na Ukrainę, zmusza do przemyślenia obecnej polityki energetycznej Polski. Rosja, która jest dla Europy jednym z głównych dostawców surowców energetycznych, traktuje je nie tylko jako źródło wpływów do budżetu, ale także jako narzędzie nacisku politycznego. Skutkuje to zmniejszeniem poczucia bezpieczeństwa krajów Europy i świata w każdym, nie tylko energetycznym wymiarze.

W zaistniałej sytuacji uwidacznia się potrzeba rewizji polityki energetycznej w kierunku zwiększania bezpieczeństwa systemu energetycznego. W tym kontekście coraz powszechniejszy jest pogląd, że jednym z kluczowych elementów nowego paradygmatu polskiego systemu energetycznego powinno być rozwijanie energetyki rozproszonej. Należy oczekiwać, że ze względu na swą istotę może ona zapewniać większą odporność na zagrożenia militarne i terrorystyczne. Dzięki produkcji energii w formule decentralizacji źródeł oraz nowym modelom zarządzania sieciami energetycznymi energetyka rozproszona pozwala na tworzenie samobilansujących się obszarów, które mogą działać w sposób autonomiczny, zapewniając energię lokalnym odbiorcom nawet w sytuacjach kryzysowych.

Jakie wnioski z prowadzonej przez Rosję wojny w Ukrainie należy wyciągnąć co do możliwych zagrożeń militarnych, także w cyberprzestrzeni, dla Polski i innych krajów regionu? Czy analiza rosyjskich działań wojennych w Ukrainie dostarcza argumentów za rozwijaniem energetyki rozproszonej w celu budowania odpornego systemu bezpieczeństwa narodowego w sferze dostaw energii? Czy w związku z tym energetyka rozproszona powinna być istotnym elementem polityki energetycznej państwa? Jeśli tak, to jakie warunki techniczne, organizacyjne, prawne i ekonomiczne powinny być analizowane? Jaką rolę powinny w tym kontekście pełnić programy i polityki Unii Europejskiej (np. Fit for 55)?

Odpowiedzi na powyższe pytania przedstawią wybitni eksperci podczas kolejnego seminarium przeprowadzonego w ramach projektu KlastER w środę 13 kwietnia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Na adresy e-mail wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia na platformie Webex (w razie braku informacji na głównej skrzynce poczty e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).
  • Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów na czacie spotkania, włączając się tym samym w dyskusję.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube projektu KlastER.


To dwudzieste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Więcej informacji o wydarzeniach projektu KlastER.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Program wydarzenia
09:30 - 09:40

Przywitanie uczestników, Informacja o projekcie KlastER

Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza 

Pobierz prezentację
09:40 - 09:55

Bezpieczeństwo energetyczne a uwarunkowania europejskie i globalne polityki klimatycznej

Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska (2019-2021), Prezydent COP24

09:55 - 10:10

Zagrożenia militarne dla systemu energetycznego – wnioski wynikające z praktyki prowadzenia działań zbrojnych

Mieczysław Cieniuch, były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

10:10 - 10:25

Zagrożenia i sposoby im przeciwdziałania w obszarze cyberbezpieczeństwa systemów energetycznych

Paweł Wojdyła, Tauron Polska Energia (Obszar audytu i kontroli  -  IT, OT i systemów bezpieczeństwa), były ekspert rządowy i NCBiR w zakresie bezpieczeństwa państwa

10:25 - 10:40

Budowa kryzysowej odporności elektroprosumenckiej

Jan Popczyk, Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050

Pobierz prezentację
10:40 - 11:15

Dyskusja otwarta 

11:15 - 11:25

Kluczowe rekomendacje prelegentów

11:25 - 11:30

Zamknięcie seminarium

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia