Wydarzenia archiwalne
Seminarium 2. Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER
AGH w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków pawilon C-2, sala 429, 13 czerwca 2019 10:30
Relacja z wydarzenia Program i prezentacje

[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy na seminarium "Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER", które odbędzie się 13 czerwca 2019 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Celem spotkania będzierozwinięcie współpracy między przedstawicielami i przedstawicielkami klastrów zainteresowanych projektem KlastER. Celem seminarium jest pogłębienie zagadnień poruszanych w ramach I Forum w bardziej warsztatowej formie, wskazanie w ramach dyskusji w grupach roboczych problemów i oczekiwań dotyczących działania centrum kompetencji oraz sformalizowanie współpracy w ramach powołanych grup roboczych.

W wyniku seminarium ustalona zostanie mapa problemów klastrów i potencjalnych klastrów w ramach projektu KlastER oraz powołane zostaną zespoły robocze współpracujące w ramach 4. obszarów zagadnień (technologicznego, prawnego, ekonomicznego, społecznego).

Program wydarzenia
10:30 - 10:45

Otwarcie seminarium

informacje o projekcie
dr Sławomir Kopeć, AGH AGH

Pobierz prezentację
10:45 - 11:00

Wystąpienie dotyczące podstawowych zidentyfikowanych problemów (badania wstępne) oraz założeń centrum kompetencji

prof. Zbigniew Hanzelka, AGH

11:00 - 12:00

Praca w grupach, część I: zmapowanie i priorytetyzacja problemów klastrów w ramach 4 stolików tematycznych:

1. stolik techniczny, moderator – dr inż. Andrzej Firlit (AGH)

2. stolik regulacyjny, moderator – prof. Łukasz Mamica (UEK)

3. stolik rynkowy, moderator – dr Karol Wawrzyniak (NCBJ)

4. stolik społeczny, moderator – dr hab. Jacek Gądecki (AGH)

12:00 - 12:15

PRZERWA

12:15 - 13:15

Praca w grupach, część II: zebranie i priorytetyzacja oczekiwań przedstawicieli klastrów dotyczących centrum kompetencji w ramach 4 stolików tematycznych. Powołanie 4 zespołów roboczych:

1. stolik techniczny

2. stolik regulacyjny

3. stolik rynkowy

4. stolik społeczny

13:15 - 13:45

LUNCH

13:45 - 15:00

Prezentacja wyników prac “stolików” (grup) i dyskusja panelowa.

Moderator: Piotr Czopek – Ministerstwo Energii, Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej

Klastry energii: problemy i wyzwania. Podsumowanie badań kwestionariuszowych, Jacek Gądecki, AGH

Pobierz prezentację
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia