Relacje z wydarzeń
27 lipca 2020 15:47
Seminarium 2. Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER


   

Seminarium odbyło się 13 czerwca 2019 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem spotkania było rozwinięcie współpracy między przedstawicielami i przedstawicielkami klastrów zainteresowanych projektem KlastER.

Celem seminarium było pogłębienie zagadnień poruszanych w ramach I Forum w bardziej warsztatowej formie. Wskazanie w ramach dyskusji w grupach roboczych problemów i oczekiwań dotyczących działania centrum kompetencji oraz sformalizowanie współpracy w ramach powołanych grup roboczych. W wyniku seminarium ustalono mapę problemów klastrów i potencjalnych klastrów w ramach projektu KlastER oraz powołano zespoły robocze współpracujące w ramach 4. obszarów zagadnień (technologicznego, prawnego, ekonomicznego, społecznego).

Link do wydarzenia: "Seminarium 2. Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER"