Wydarzenie archiwalne
15 listopada 2021 09:19 Eksportuj wydarzenie do Icalc
Seminarium 17. Przyszłość lokalnych źródeł wytwórczych w oparciu o rozwiązania organizacyjne i techniczne wdrażane w Enei Operator [ONLINE]

Relacja z wydarzenia Program i prezentacje


[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium 17: "Przyszłość lokalnych źródeł wytwórczych w oparciu o rozwiązania organizacyjne i techniczne wdrażane w Enei Operator", które odbędzie się 24 listopada 2021 r. (środa) w godzinach 10:00-13:35. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy do komunikacji Webex. 

Przystosowanie sieci elektroenergetycznych do rosnących oczekiwań w zakresie przyłączania coraz większej liczby rozproszonych źródeł energii o coraz większych mocach jednostkowych wymaga dużych inwestycji w sieciach dystrybucyjnych, szczególnie wiejskich. Jest to wiedza powszechna, podobnie jak świadomość, że bez działań operatorów sieciowych na rzecz energetyki rozproszonej upowszechnienie tej formy wytwarzania energii będzie bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Stąd zaproszenie kierowane przez realizatorów projektu KlastER do operatorów polskich sieci dystrybucyjnych z prośbą o prezentację wdrażanych przez nich rozwiązań organizacyjnych i technicznych kształtujących przyszłość lokalnych źródeł wytwórczych na obszarze ich działania. Mieliśmy przyjemność gościć na naszym forum przedstawicieli firmy TAURON Dystrybucja S.A. Tym razem gospodarzem seminarium jest ENEA Operator Sp. z o.o.

To siedemnaste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link i hasło umożliwiające udział w wirtualnej części wydarzenia na platformie Webex. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję. Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube Projektu KlastER.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

 

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Program wydarzenia
10:00 - 10:20

Przywitanie uczestników, Informacja o projekcie KlastER

Sławomir Kopeć, AGH w Krakowie

10:20 - 10:30

Słowo wstępne, otwierające seminarium

Marek Rusakiewicz, Prezes Zarządu Enei Operator

10:30 - 10:50

Transformacja energetyczna - wspólne wyzwanie Enea Operator i lokalnych Wytwórców 

Grzegorz Marciniak, Dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową Enei Operator

Pobierz prezentację zespołu Enea Operator

10:50 - 11:50

Narzędzia teleinformatyczne wykorzystywane w Enei Operator wspierające rozproszoną produkcję energii

Aplikacja wewnętrzna do obsługi Wytwórców
Mikołaj Mikołajczak, Departament Zarządzania Informacją Pomiarową Enei Operator

SCADA
Bartosz Ulatowski, Departament Zarządzania Ruchem Enei Operator

Portal Wytwórcy – Ebok
Mikołaj Mikołajczak, Departament Zarządzania Informacją Pomiarową Enei Operator

11:50 - 12:10

PRZERWA

12:10 - 12:40

Bezpieczeństwo pracy sieci dystrybucyjnej – jakość energii elektrycznej

Łukasz Kasperski, Departament Zarządzania Informacją Pomiarową Enei Operator

12:40 - 13:20

Działalność badawczo-rozwojowa Enei Operator

Projekt: Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej 
Maciej Wachowiak, Biuro Inicjatyw Innowacyjnych Enei Operator 

Projekt: H2 eBuffer - Opracowanie inteligentnego i bezobsługowego systemu stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru
Grzegorz Marciniak, Departament Zarządzania Informacją Pomiarową Enei Operator

Projekt: MoBiSys - System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii
Łukasz Kasperski, Departament Zarządzania Informacją Pomiarową Enei Operator

Projekt: eNeuron - Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych
Maciej Wachowiak, Biuro Inicjatyw Innowacyjnych Enei Operator

13:20 - 13:35

Dyskusja i podsumowanie seminarium

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia