Wydarzenie archiwalne
Seminarium 15. Energetyka rozproszona w przemyśle [ONLINE]

Relacja z wydarzenia Program i prezentacje


[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium 15. „Energetyka rozproszona w przemyśle”, które odbędzie się 9 lipca 2021 r. w godzinach 10:00–12:30. Z uwagi na sytuację pandemiczną wydarzenie zostanie zorganizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy do komunikacji Webex.

Dostęp gospodarki, zarówno przemysłu energochłonnego, jak i sektora MŚP, do źródeł taniej i czystej energii ma nie tylko wpływ na konkurencyjność i możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw, ale wręcz warunkuje ich utrzymanie na rynku. Tymczasem, głównie z powodu wysokiej emisyjności polskiej energetyki, koszty produkcji energii elektrycznej w Polsce rosną szybciej niż w innych krajach UE.   

Szansę na obniżenie kosztów energii daje przyłączanie do zakładowych sieci elektroenergetycznych źródeł rozproszonych, w tym zwłaszcza OZE. Obiecującym kierunkiem wydaje się być zwłaszcza dążenie do tworzenia zamkniętych i samobilansujących się w możliwie wysokim stopniu systemów energetycznych, opartych na autokonsumpcji energii, lokalnym bilansowaniu i zmniejszaniu zapotrzebowania na moc szczytową. Istotną rolę może odegrać także współpraca w ramach klastrów energii.

To piętnaste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna. 

Rozmowy podczas seminarium mają dać impuls do dyskusji nad koncepcjami, metodami działania i wizjami rozwoju energetyki rozproszonej dla biznesu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link i hasło umożliwiające udział w wirtualnej części wydarzenia. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję. 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Program wydarzenia
10:00 - 10:15

Otwarcie seminarium

Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Informacja o projekcie KlastER

Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

Pobierz prezentację
10:15 - 10:35

Referat wprowadzający

Anna Kornecka, Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii

10:35 - 10:50

Potrzeby przemysłu energochłonnego i planowane działania

Henryk Kaliś, Prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Pobierz prezentację
10:50 - 11:05

Perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej z OZE w specjalnych strefach ekonomicznych

Paweł Kurtasz, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

11:05 - 11:20

Rola klastrów energii w OZE dla przemysłu

Albert Gryszczuk, Prezes Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii

11:20 - 11:35

Inteligentny kampus AGH jako „żywe laboratorium” rozwijania innowacyjnych rozwiązań

Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

Pobierz prezentację
11:35 - 12:05

Jak sprostać wyzwaniom i wykorzystać okazje? – dyskusja panelowa

Moderator: Andrzej Kaźmierski, MRPiT

 

Paneliści:

Zbigniew Hanzelka, AGH

Henryk Kaliś, IEPiOE

Paweł Kurtasz, WSSE

Agnieszka Spirydowicz, ZKlaster

12:05 - 12:25
Dyskusja ogólna
12:25 - 12:30

Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań

Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Informacje dodatkowe

Prezentacje z wydarzenia zostaną zamieszczone pod punktami programu w ciągu tygodnia od zakończenia seminarium

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia