Relacje z wydarzeń
17 grudnia 2021 16:40
Seminarium 15. Energetyka rozproszona w przemyśle


   

Seminarium odbyło się 9 lipca 2022 roku w formule zdalnej. Tematem seminarium był dostęp gospodarki, zarówno przemysłu energochłonnego, jak i sektora MŚP, do źródeł taniej i czystej energii, który ma nie tylko wpływ na konkurencyjność i możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw, ale wręcz warunkuje ich utrzymanie na rynku. Tymczasem, głównie z powodu wysokiej emisyjności polskiej energetyki, koszty produkcji energii elektrycznej w Polsce rosną szybciej niż w innych krajach UE. Szansę na obniżenie kosztów energii daje przyłączanie do zakładowych sieci elektroenergetycznych źródeł rozproszonych, w tym zwłaszcza OZE.

Obiecującym kierunkiem wydaje się dążenie do tworzenia zamkniętych i samobilansujących się w możliwie wysokim stopniu systemów energetycznych, opartych na autokonsumpcji energii, lokalnym bilansowaniu i zmniejszaniu zapotrzebowania na moc szczytową. Istotną rolę może odegrać także współpraca w ramach klastrów energii.

W rozmowach na powyższy temat wzięli udział naukowcy, politycy, liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, samorządowcy (m.in. Anna Kornecka, Henryk Kaliś, Paweł Kurtasz, Albert Gryszczuk, Andrzej Kaźmierski, Zbigniew Hanzelka).

Link do wydarzenia: "Seminarium 15. Energetyka rozproszona w przemyśle [ONLINE]"