Wydarzenie archiwalne
Seminarium 12. Regulacje prawne ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce [ONLINE[]
Relacja z wydarzenia Program wydarzenia

[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium "Regulacje prawne ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce", które odbędzie się 25 czerwca 2020 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule "hybrydowej": prelegenci będą obecni fizycznie w Centrum Informatyki AGH, natomiast uczestnicy dołączą do spotkania zdalnie.

Kolejne seminarium organizowane w ramach projektu KlastER będzie poświęcone analizie propozycji legislacyjnych mających ułatwić rozwój energetyki rozproszonej, a w szczególności wspólnot energetycznych (klastry, spółdzielnie, prosumenci wirtualni) w Polsce. W pierwszej części spotkania zostaną przedstawione propozycje planowanych do wprowadzenia w najbliższym czasie rozwiązań. Do zaprezentowanych propozycji odniosą się następnie w dyskusji panelowej praktycy - przedstawiciele inicjatyw energetycznych. Na zakończenie zaplanowano dyskusje otwartą.

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Program wydarzenia
11:00 - 11:10

Informacja o projekcie KlastER i wprowadzenie do seminarium

Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

Pobierz prezentację
11:19 - 11:30

Planowane regulacje prawne ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce

Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

11:30 - 11:40

Propozycje zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii

Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu

Pobierz prezentację
11:40 - 11:50

Propozycje Międzyresortowego Zespołu ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej

Przemysław Hofman, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju

Pobierz prezentację
11:50 - 12:00

Propozycje w obszarze „Lokalny wymiar energii” Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i korzyści dla Polskiej Gospodarki

Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Pobierz prezentację
12:00 - 12:30

Jakich regulacji prawnych potrzebują klastry i inne wspólnoty energetyczne? - dyskusja panelowa

Moderator: Sławomir Kopeć, AGH

Piotr Budzisz, Przewodniczący Rady Koordynatorów Klastrów Energii, Sieć Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej

Albert Gryszczuk, Prezes Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii

Radosław Wroński, Krakowska Elektrownia Społeczna

Pobierz prezentację
12:30 - 12:55

Dyskusja otwarta

12:55 - 13:00

Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia