Relacje z wydarzeń
27 lipca 2020 16:29
Seminarium 12: Regulacje prawne ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej


   

Seminarium odbyło się 25 czerwca 2020 roku w formule online. Wydarzenie obfitowało w wiele interesujących wystąpień przedstawicieli Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Rozwoju i Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Współpracując na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce, zaprezentowali oni liczne rozwiązania i rekomendacje.

Na początku webinarium mieliśmy okazję wysłuchać wystąpienia Pełnomocnika Rządu ds. OZE, Wiceministra Klimatu Ireneusza Zyski, na temat wsparcia prosumentów i inwestycji #OZE w czasie koronakryzysu oraz propozycji Ministerstwa w szerszej perspektywie.

Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w MK, przybliżył natomiast propozycje zmian w ustawie o OZE z 2015 roku. Propozycje Ministerstwa zakładają między innymi zniesienie obowiązku uzyskiwania koncesji dla instalacji OZE o mocy zainstalowanej nie większej niż 1MW.

Przemysław Hofman, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w MR, omówił dla uczestników seminarium nowelizację przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Prezentację raportu na temat "Lokalnego wymiaru energii" przedstawił Karol Wawrzyniak z NCBJ. Wśród rekomendacji jego Zespołu badawczego znalazło się m.in. dostarczenie samorządom narzędzi do planowania lokalnego miksu energetycznego (prezentacja raportu jest dostępna na: https://bit.ly/2ZfnaXV)

Na koniec webinarium do przedstawionych postulatów odnieśli się eksperci i praktycy:

Radosław Wroński z Krakowskiej Elektrowni Społecznej przedstawił najważniejsze problemy spółdzielni energetycznych. Wymienił wśród nich brak możliwości budowy przez nie własnych instalacji OZE działających na rzecz członków spółdzielni.

Albert Gryszczuk z Krajowej Izby Klastrów Energii mówił o kwestii dyskryminacji taryfowej w relacji między klastrami a lokalnymi OSD. Podniósł także kwestię bariery jaką stanowi konieczność pozyskiwania pozwoleń na budowę instalacji OZE.

Piotr Budzisz z Żywieckiego Klastra Energii zwrócił uwagę na temat systemowego wyznaczania kosztów dystrybucji energii na poziomie lokalnym (w klastrach, spółdzielniach, wspólnotach), które zależą np. od regionu.

Seminarium zakończyło się pytaniami z audytorium dotyczącymi między innymi nowelizacji ustawy o OZE.

Link do wydarzenia: "Seminarium 12. Regulacje prawne ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce [ONLINE[]"