Wydarzenie archiwalne
Seminarium 11. Klaster jako wyzwanie technologiczne (3) – kogeneracja i instalacje
Relacja z wydarzenia Program i prezentacje

[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium "Klaster jako wyzwanie technologiczne (3) - kogeneracja i instalacje", które odbędzie się 20 lutego 2020 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w budynku B-1 (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH), w sali 121.

Tworzone w ramach klastrów lokalne obszary bilansowania zawierają źródła/zasobniki gwarantujące redukcję poboru energii z sieci publicznej, a w krańcowym przypadku autonomiczną pracę tak utworzonych mikrosieci. W ich strukturze znajdują się często źródła oparte o różne technologie generacji energii, tym samym różniące się charakterystykami eksploatacyjnymi. To sprawia, że ich agregacja nie jest zadaniem łatwym i wymaga niekiedy zaawansowanych układów zarządzania przepływami energii.

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy o własnościach eksploatacyjnych wyróżnionych, często spotykanych lokalnych źródeł energii. Przedstawione zostaną przykładowe efekty pracy istniejących instalacji. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w razie zainteresowania prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do jednego przedstawiciela instytucji. Wydarzenie jest jedenastym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Minsterstwo Aktywów Państwowych (dawniej, Ministerstwo Energii) (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Program wydarzenia
10:30 - 10:40

Informacja o projekcie KlastER i wprowadzenie do seminarium

Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

Pobierz prezentację
10:40 - 10:55

Układy poligeneracyjne do skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu

Wojciech Nowak, Akademia Górniczo-Hutnicza

Pobierz prezentację
10:55 - 11:10

Małe urządzenia kogeneracyjne do zastosowania w budownictwie jednowielorodzinnym i obiektach użyteczności publicznej

Wojciech Nowak, Akademia Górniczo-Hutnicza

Pobierz prezentację
11:10 - 11:30

Instalacje biogazowe

Tadeusz Żaba, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A

Pobierz prezentację
11:30 - 11:50

Możliwości techniczne generacji energii elektrycznej w elektrowni wodnej

Aleksander Kyć, ZEW Niedzica SA

Pobierz prezentację
11:50 - 12:10

Strategia sterowania elektroenergetycznym mikrosystemem niskiego napięcia

Michał Małaczek, Politechnika Łódzka

Pobierz prezentację
12:10 - 13:00

PRZERWA

13:00 - 13:20

Przykład 1 - Uzyskane efekty współpracy mikrokogeneracji gazowej z kolektorami słonecznymi

Andrzej Jurkiewicz, eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o.

Pobierz prezentację
13:20 - 13:40

Przykład 2 - Analiza wykorzystania produkcji energii elektrycznej w instalacji do 10 kW

Waldemar Milej, Akademia Górniczo-Hutnicza

Pobierz prezentację
13:40 - 14:00

Przykład 3 - Analiza możliwości współpracy instalacji PV z pompą ciepła

Edmund Ciesielka, Akademia Górniczo-Hutnicza

Pobierz prezentację
14:00 - 14:45

Podsumowanie

14:45 - 15:15

Lunch

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia