Relacje z wydarzeń
27 lipca 2020 16:21
Seminarium 11. Klaster jako wyzwanie technologiczne (3) – kogeneracja i instalacje


   

Seminarium odbyło się 20 lutego 2020 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w budynku B-1 (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH), w sali 121. Celem seminarium było przekazanie wiedzy o własnościach eksploatacyjnych wyróżnionych, często spotykanych lokalnych źródeł energii. Przedstawione zostały przykładowe efekty pracy istniejących instalacji.

Jak pisali organizatorzy seminarium: Tworzone w ramach klastrów lokalne obszary bilansowania zawierają źródła/zasobniki gwarantujące redukcję poboru energii z sieci publicznej, a w krańcowym przypadku autonomiczną pracę tak utworzonych mikrosieci.

W ich strukturze znajdują się często źródła oparte o różne technologie generacji energii, tym samym różniące się charakterystykami eksploatacyjnymi. To sprawia, że ich agregacja nie jest zadaniem łatwym i wymaga niekiedy zaawansowanych układów zarządzania przepływami energii.

Link do wydarzenia: "Seminarium 11. Klaster jako wyzwanie technologiczne (3) – kogeneracja i instalacje"