Wydarzenie planowane
II Kongres Energetyki Rozproszonej [28-30.10.2024]

Rejestracja  Program 

Zapraszamy na II Kongres Energetyki Rozproszonej (KER), który odbędzie się w dniach 28-30 października 2024 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Kongres organizuje Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

II Kongres Energetyki Rozproszonej >>>


 

Jak kształcić kadry dla nowej energetyki? Co zrobić, by na transformacji energetycznej nie tylko nie stracić, ale nawet zarobić? Czy samochody elektryczne rzeczywiście pozwolą zmniejszyć ślad węglowy? Jak zaplanować budowę obiektu efektywnego energetycznie, by inwestycja przyniosła jak największe korzyści? Jaki będzie wpływ transformacji energetycznej na sytuację przeciętnego odbiorcy energii? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą prelegenci II Kongresu Energetyki Rozproszonej. 

Energetyka to temat, który dotyczy wszystkich – niezależnie, czy jest się przedsiębiorcą, prosumentem, samorządowcem czy zwykłym użytkownikiem prądu. Z kolei transformacja energetyczna (TE) to już nie tylko postulat, za którym stoją konkretne przekonania o świecie, ale rzeczywistość, w której aktualnie żyjemy. Energia, jako niewidoczna siła, przenika naszą rzeczywistość i wprawia ją w ruch. Jej lokalna produkcja zapewnia stabilizację i bezpieczeństwo. Dlatego tak ważne jest, by dobrze zorganizować system energetyczny. Nie uda się tego zrobić bez rzeczowej, wolnej od uprzedzeń i ideologii dyskusji. Kongres Energetyki Rozproszonej to spotkanie wszystkich interesariuszy transformacji energetycznej – okazja do głośnego wyrażenia swoich postulatów, podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązania cennych relacji.

Program trzydniowego wydarzenia sprzyja rzeczowym debatom i pogłębianiu wiedzy, ale również zostawia przestrzeń na luźne spotkania i rozmowy. Ideą KER jest zbudowanie sieci kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk zaangażowanych w TE i wypracowanie platformy wzajemnego porozumienia. W kilkunastu sesjach tematycznych wątki technologiczne i ekonomiczne przeplatają się więc w kwestiami społecznymi i środowiskowymi. Na kilku równoległych scenach pojawią się zarówno przedstawiciele instytucji centralnych odpowiadających za energetykę, jak i samorządowcy, przedsiębiorcy, naukowcy oraz młodzi ambasadorzy TE. 


Weź udział w dyskusji, która dotyczy Twojej przyszłości. Do zobaczenia jesienią w Krakowie!

Program II KER [pdf] ↗