17 września 2021 11:54 - Polska, KlastER
[RAPORT] Obowiązkowe regulacje dla użytkowników systemu energetycznego

"Obowiązki regulacyjne spoczywające na przedsiębiorstwach energetycznych i pozostałych użytkownikach systemu energetycznego" to tytuł najnowszego raportu opublikowanego na łamach strony internetowej projektu KlastER. 

"Liberalizacja funkcjonowania sektora energetycznego, która została zapoczątkowana w latach 90-ych ubiegłego wieku, a której podstawowym celem było wprowadzenie mechanizmów konkurencji w opartym dotychczas na paradygmacie monopolu sektorze energetycznym, powiązana jest ze swoistym „paradoksem regulacyjnym”. Paradoks ten polega na nałożeniu na przedsiębiorstwa energetyczne oraz pozostałych użytkowników systemu energetycznego szeregu obowiązków regulacyjnych, które w swej istocie mają na celu promowanie konkurencji w energetyce przy jednoczesnym zagwarantowaniu świadczenia tzw. usług powszechnych na rzecz odbiorców paliw i energii. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych z tych obowiązków wraz ze wskazaniem przewidzianych prawem wyłączeń w zakresie ich stosowania" - czytamy w streszczeniu raportu.

"Co istotne, zasadniczy trzon aktualnej regulacji sektora energetycznego został zaprojektowany na potrzeby realizacji celów regulacyjnych – takich jak promowanie konkurencji czy zagwarantowanie usługi powszechnej – w tradycyjnym modelu scentralizowanej energetyki systemowej i tylko w części uwzględnia potrzeby i wyzwania rozwijającego się w ostatnim czasie modelu energetyki zdecentralizowanej, «rozproszonej»" - podsumowują autorzy tekstu.

Niniejszy raport jest rozszerzoną wersją artykułu autorów, który został już wcześniej opublikowany w czasopismie "Energetyka Rozproszona" 5/6/2021: 91-104

Autorami publikacji są Michał Będkowski-Kozioł, Wojciech Wrochna z kancelarii Kochanski i Parnetrzy. Publikacja liczy 30 stron.

Z całością dokumentu można zapoznać się TUTAJ.

 

Zdjęcie: 161441240 © Tero Vesalainen | Dreamstime.com


Polecamy
Najbliższe wydarzenie
Seminarium 24: Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne

5 lipca 2022 10:00

Dołącz do wydarzenia
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Mapa społeczności energetycznych
Sprawdź lokalizację
Zobacz materiały z wydarzeń
Śledź nasze relacje
Zadaj pytanie ekspertowi
Rozwiejemy Twoje wątpliwości