13 grudnia 2022 09:37 - Polska, KlastER
Premiera 8. zeszytu czasopisma Energetyka Rozproszona

Zapraszamy do lektury ósmego numeru czasopisma „Energetyka Rozproszona”, którego tematem przewodnim jest opracowana w ramach projektu KlastER Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku.

Dokument zawiera propozycje niezbędnych działań wzmacniających rozwój energetyki rozproszonej i koresponduje z dokumentami rządowymi wyznaczającymi ramy transformacji energetycznej w Polsce. Artykuły zebrane w części pierwszej zeszytu odnoszą się bezpośrednio do prac nad Strategią i analizują zawarte w niej treści dotyczące poszczególnych obszarów: ekonomicznego, społecznego, techniczno-technologicznego i legislacyjnego. 

Ponadto Michał Kurtyka snuje wizję wykorzystania energetyki rozproszonej jako środka zaradczego na kryzys energetyczny, Ewa Adamiec i Elżbieta Jarosz-Krzemińska wskazują na korzyści środowiskowe i zdrowotne wynikające z oszczędzania energii oraz zastosowania rozproszonych źródeł energii, zaś Arkadiusz Marat przedstawia studium przypadku dotyczące użycia instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii do inteligentnego zarządzania energią w Grupie Technologicznej Automatic System Engineering. Na zakończenie zamieszczamy zapis przemówienia prof. Jana Popczyka wygłoszonego podczas uroczystości wręczania nagrody Kreator Nowej Energetyki w trakcie IV Forum Energetyki Rozproszonej. 

Jesteśmy przekonani, że numer, który oddajemy w Państwa ręce, nie tylko wzbogaci wiedzę dotyczącą samej energetyki rozproszonej, ale również pozwoli zorientować się w działalności środowiska zorganizowanego wokół tego zjawiska. 

Życzymy ciekawej lektury!
 

Czytaj zeszyt 8 czasopisma "Energetyka Rozproszona"