9 czerwca 2021 12:02 - Polska, KlastER
Podsumowanie badania ankietowego Część 3: Instytucje zainteresowane rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Krzysztofa Piecha, Zbigniewa Hanzelki i Pawła Dybowskiego, opublikowanego na łamach czwartego zeszytu czasopisma Energetyka Rozproszona.

W tekście omówiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji itp. aktywnie działających na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Jak czytamy w abstrakcie artykułu:

W trzeciej ankiecie przeprowadzonej w ramach projektu KlastER (www.er.agh.edu.pl) poproszono przedstawicieli instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji itp. aktywnie działających na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce o wyrażenie opinii i oczekiwań dotyczących klastrów energii, jak również szeroko rozumianej energetyki rozproszonej (ER). W artykule przedstawiono podsumowanie wyników ankietyKlastry energii – szanse i bariery rozwoju. Podsumowanie badania ankietowego Część 3: Instytucje zainteresowane rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce

Artykuł można przeczytać tutaj

Z omówieniami dwóch pierwszych ankiet przeprowadzonych w ramach projektu KlastER można zapoznać się w zeszytach 1 i 2 Energetyki Rozproszonej.

Kolejne artykuły z 4. zeszytu czasopisma będą publikowane na łamach portalu www.energetyka-rozproszona.pl w ciągu kolejnych tygodni czerwca br.