15 stycznia 2024 12:39 - Polska, Świat
Michał Kurtyka (Prezydent COP24): Oprzyjmy się o sprawdzone źródła energii, nie róbmy wszystkiego naraz

Obecnie energetyka redefiniuje świat: Covid zakwestionował globalizację i fragmentaryzację łańcuchów dostaw, z kolei wojna w Ukrainie pokazała, że zależności od surowców energetycznych są tym, co definiuje państwa. W kontekście modyfikacji światowego układu i procesów reorganizacji zapytaliśmy Michała Kurtykę, podczas I KER, o perspektywy, które należy wziąć pod uwagę w planowaniu przyszłości energetyki rozproszonej.


Michała Kurtyka zwrócił uwagę na pięć kluczowych perspektyw: geostrategiczną (połączoną z perspektywą europejską), techniczną, przemysłową, systemową i instytucjonalną (w kontekście Polski).

Zaczynając do pierwszej perspektywy – geopolitycznej podkreślił, że zaistniałe konflikty zbrojne spowodowały, że głównym czynnikiem wymuszającym zmianę systemu energetycznego stał się aspekt bezpieczeństwa. Nastąpiła zmiana myślenia o energetyce, którą wcześniej chcieliśmy transformować głównie z wynikających potrzeb klimatycznych, środowiskowych.

Odnosząc się do perspektywy technicznej Kurtyka powiedział:

Teraz coraz bardziej myślimy o tym aspekcie bezpieczeństwa. W tym kontekście też zmieniają się sposoby myślenia o tym jakich technologii potrzebujemy (…) nie możemy pozwolić sobie na to żeby ten proces zmiany ze starej energetyki na nową nasycić zbyt wielka ilością zmian na raz. Musimy wybrać te zmiany, które są kluczowe czyli np. z scentralizowanej energetyki na rozproszoną to oprzyjmy się na tych źródłach, które są sprawdzone, nie róbmy naraz.


Przechodząc do perspektywy przemysłowej wskazał na potrzebę szerszego zaistnienia Europy w świecie zdominowanym przez Chiny (dominujące w produkcji zielonych technologii, fotowoltaiki, baterii) oraz USA (przodujące w produkcji i dystrybucji gazu).

Zdaniem eksperta, nie mając odwrotu od transformacji energetycznej, Polska powinna przystąpić ze swoim programem i wpisać go w szerszy scenariusz europejskich przemian czyniąc to w sposób uporządkowany i odpowiednio skoordynowany. Reagując także dynamicznie na nadchodzące zmiany w polityce klimatycznej UE.

Powinniśmy skomasować, skumulować myślenie o transformacji energetycznej w jednym ośrodku decyzyjnym, który miałby taki charakter bardziej regulacyjny i w jednym, który miałby bardziej charakter wykonawczy. Bo będziemy musieli szybko reagować na zmieniające się okoliczności w ramach pewnych szerszych legislacyjnych kierunków, które musimy umieć zdefiniować.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z pełną wypowiedzią.

 

Michał Kurtyka był moderatorem Sesji 8 Jaka przyszłość energetyki rozproszonej? , I Kongresu Energetyki Rozproszonej. Szczegółowa relacja z sesji Sesji 8 jest dostępna na portalu:
Sesja 8 Jaka przyszłość energetyki rozproszonej?

 

Michał Kurtyka – Doktor nauk ekonomicznych, w latach 2016–2021, wiceminister energii, środowiska, a następnie minister klimatu oraz minister klimatu i środowiska. Absolwent École Polytechnique, stypendysta NIST w Waszyngtonie w optyce kwantowej. Studiował w Louvain-la-Neuve, w Szkole Głównej Handlowej, pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Stworzył podwaliny pod sprawiedliwą i bezpieczną modernizację polskiej energetyki i przemysłu w obszarach elektromobilności, energetyki jądrowej, OZE, ER, gospodarki wodorowej, morskiej energetyki wiatrowej. Przewodniczył obradom COP24 w Katowicach, IEA (2019), FAO (2021) oraz PTECC (2022). Distinguished Fellow Atlantic Council, wykładowca Koźmińskiego i College of Europe. Razem z J. Svirydenko przewodniczący Grupy ds. Planu Energii i Klimatu Ukrainy pod auspicjami G7 i Wspólnoty Energetycznej.

--- 

I Kongres Energetyki Rozproszonej odbył się w dniach 25–26 września 2023 r. w obiektach Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydarzenie składało się z dwóch części: VI Forum Energetyki Rozproszonej (FER) oraz I Konferencji Naukowej Energetyki Rozproszonej (KNER). Organizatorem wydarzenia była Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a współorganizatorami Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.

II Kongres Energetyki Rozproszonej odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2024 roku w Krakowie.