Wydarzenia archiwalne
Seminarium 3. Klaster jako wyzwanie technologiczne - współpraca fotowoltaicznych źródeł energii z siecią zasilającą
AGH w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki (ul. Kawiory 21, bud. D-17, sala 1.19/1.20), 12 września 2019 12:00
Relacja z wydarzenia Program i prezentacje

[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


12 września 2019 r. w AGH odbędzie się seminarium „Klaster jako wyzwanie technologiczne – współpraca fotowoltaicznych źródeł energii z siecią zasilającą”. Jednym z najpowszechniej stosowanych obecnie odnawialnych źródeł energii są instalacje fotowoltaiczne. Ich liczba i moce jednostkowe bardzo szybko rosną, co, oprócz niewątpliwych korzyści, stanowi także wyzwanie dla sieci zasilających. Tam, gdzie moc instalacji jest znacząca w relacji do mocy transformatora, może nastąpić degradacja jakości dostarczanej energii. Ogranicza to niekiedy możliwość przyłączenia nowych źródeł energii lub stwarza potrzebę kosztownych modernizacji sieci.

Celem seminarium jest pokazanie – na podstawie przeprowadzonych pomiarów – co może się wydarzyć w sieci elektroenergetycznej, jeżeli instalacje fotowoltaiczne będą przyłączane niezgodnie z wymaganiami technicznymi. Seminarium jest trzecim z cyklu wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Jego organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER – Ministerstwo Energii (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii. Obrady seminarium będą transmitowane on-line przez kanał YouTube.

Program wydarzenia
10:30 - 10:45

Otwarcie seminarium

Informacje o projekcie
dr Sławomir Kopeć, AGH

Pobierz prezentację

Wprowadzenie do cyklu seminariów
prof. Zbigniew Hanzelka, AGH

10:45 - 12:30

Doświadczenia z pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia przy dużym nasyceniu mikroinstalacji PV (część 1)

Fotowoltaika na obszarze gminy Ochotnica Dolna; Wpływ źródeł PV na pracę sieci nN – analiza przypadku
mgr inż. Wojciech Schab, TAURON Dystrybucja S.A.

Wpływ źródeł PV na pracę sieci nN – wprowadzenia; Bilansowanie międzyfazowe – metoda algebraiczna, czy wektorowa?
mgr inż. Łukasz Topolski, TAURON Dystrybucja S.A.

Regulacje prawne w zakresie mikroinstalacji; Rozwój OZE na obszarze TD
dr inż. Maciej Mróz, TAURON Dystrybucja S.A.

Pobierz prezentację
12:30 - 12:45

PRZERWA

12:45 - 13:45

Doświadczenia z pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia przy dużym nasyceniu mikroinstalacji (część 2)

Współpraca agregatu z mikroinstalacjami; Redukcja negatywnego wpływu źródeł PV na pracę sieci nN
mgr inż. Łukasz Topolski, TAURON Dystrybucja S.A

Wnioski
dr inż. Maciej Mróz, TAURON Dystrybucja S.A.

13:45 - 14:15

LUNCH

14:15 - 15:00

Instalacje fotowoltaiczne a jakość dostawy energii elektrycznej (zagadnienia wybrane oraz dyskusja)

prof. Zbigniew Hanzelka, AGH

Pobierz prezentację
15:00 - 15:15

PODSUMOWANIE

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia