Wydarzenie archiwalne
28 czerwca 2022 17:24 Eksportuj wydarzenie do Icalc
Seminarium 24: Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne [ONLINE]

Relacja z wydarzenia  Program i prezentacje

[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


Po wakacyjnej przerwie ruszamy z nowymi inicjatywami w ramach projektu KlastER i zapraszamy na kontynuację naszego cyklu seminariów, w którym gościmy ekspertów związanych z branżą energetyczną. Seminarium 24: "Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne" odbędzie się już 13 września (wtorek) 2022 roku w godz. 10:00-12:00 w formule zdalnej, na platformie internetowej Webex.

Celem seminarium jest określenie, jakie przesłanki techniczne, ekonomiczne, prawno-organizacyjne oraz społeczne – w rozumieniu udziału poszczególnych prosumentów oraz odbiorców – powinny być spełnione, aby wdrożyć w ramach przygotowywanych i proponowanych projektów funduszy europejskich dla województw mechanizmy bilansowania lokalnego. Możliwości wprowadzenia takich rozwiązań wynikają z prac prowadzonych dotychczas w ramach projektu KlastER. Były one przedstawione w artykule Ryszarda Cetnarskiego, Serhiy Penskyyego i Karola Wawrzyniaka dotyczącym koncepcji usług autobilansowania, opublikowanym w czasopiśmie „Energetyka Rozproszona” 4, 2021: 19–39.
 

Więcej informacji o seminarium [pobierz PDF]
 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Na adresy e-mail wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia na platformie Webex (w razie braku informacji na głównej skrzynce poczty e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).
  • Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów na czacie spotkania, włączając się tym samym w dyskusję.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube projektu KlastER.

To dwudzieste czwarte wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Prowadzenie i moderowanie dyskusji:  
Olgierd Dziekoński, Związek Województw RP
Wojciech Wrochna, Kancelaria Prawna Kochański & Partners

 


Aktualizacja: Wydarzenie miało odbyć się pierwotnie 5 lipca 2022 roku. Z przyczyn niezależnych od organizatorów termin seminarium przełożono na dzień 13 września 2022 roku.


 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Program wydarzenia
10:00 - 10:10

Przywitanie uczestników, informacja o projekcie KlastER

Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

Pobierz prezentację
10:10 - 10:20

Możliwości prawno-organizacyjne realizacji bilansowania lokalnego z punktu widzenia Regulatora  

Maciej Bando, b. prezes URE

10:20 - 10:30

Założenia dla wprowadzenia lokalnego systemu autobilansowania poprzez autokonsumpcję  godzinową oraz bilansowanie fizyczne 

Tomasz Chmiel, NCBJ

Pobierz prezentację
10:30 - 10:40

Aspekty techniczne możliwości realizacji bilansowania lokalnego w kontekście funkcjonowania OSD – perspektywa systemowa 

Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową, ENEA 

10:40 - 10:50

Aspekty techniczne możliwości realizacji bilansowania lokalnego w kontekście OSD – perspektywa wdrażania do realizacji

Grzegorz Torebko, dyrektor PGE Dystrybucja S.A. rejon Energetyka Ełk

10:50 - 11:00

Społeczne uwarunkowania wprowadzenia bilansowania lokalnego  

Jakub Szymański, Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Pobierz prezentację
11:00 - 11:10

Praktyczne aspekty możliwości uwzględniania kwestii bilansowania lokalnego w programach funduszy europejskich województw 

Monika Mulier-Gogół, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Pobierz prezentację
11:10 - 11:40

Dyskusja ogólna

11:40 - 11:50

Konkluzje podsumowujące od panelistów

11:50 - 12:00

Podsumowanie seminarium

Olgierd Dziekoński, Związek Województw RP
Wojciech Wrochna, Kancelaria Prawna Kochański & Partners

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia