Wydarzenia archiwalne
Seminarium 1. Klaster jako wyzwanie technologiczne - bilansowanie i monitorowanie stanu sieci zasilającej
Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 30 maja 2019 10:30
Relacja z wydarzenia Program i prezentacje

[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na seminarium "Klaster jako wyzwanie technologiczne – bilansowanie i monitorowanie stanu sieci zasilającej", które odbędzie się 30 maja 2019 r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem seminarium będzie wykazanie potrzeby budowy takich systemów, korzyści wynikających z ich istnienia oraz przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do określenia ich założeń techniczno-ekonomicznych.

Jak zauważyli organizatorzy seminarium: Jednym z głównych celów funkcjonowania klastra energii jest zwiększenie niezawodności dostawy energii na obszarze jego funkcjonowania. Uzyskuje się to poprzez wzrost udziału energii wytwarzanej przez lokalne, rozproszone źródła w relacji do energii konsumowanej przez odbiorców oraz bilansowanie w czasie prawie rzeczywistym jej popytu i podaży. Do realizacji tego celu niezbędna jest budowa systemów umożliwiających pomiar, transmisję, archiwizację, przetwarzanie i wizualizację danych pomiarowych mocy i energii. Dane te są także wykorzystywane do sterowania procesem przepływów energii w sieciach zasilających oraz do planowania ich rozwoju. System bilansowania energii powinien być uzupełniony o monitorowanie stanu jakości napięcia w sieci elektroenergetycznej, jakości podlegającej degradacji na skutek działania wielu czynników, w tym instalacji rozproszonych źródeł energii, także odnawialnych.

Program wydarzenia
10:30 - 10:45

Otwarcie seminarium

Informacje o projekcie
dr Sławomir Kopeć, AGH

Pobierz prezentację

Wprowadzenie do cyklu seminariów
prof. Zbigniew Hanzelka, AGH

Pobierz prezentację
10:45 - 11:00

Bilansowanie klastrów energii – obowiązek czy potrzeba?

mgr inż. Edmund Ciesielka, AGH

Pobierz prezentację
11:00 - 11:15

Monitorowanie warunków dostawy energii elektrycznej - bilansowanie energii źródeł rozproszonych na przykładzie wirtualnej elektrowni

dr inż. Andrzej Firlit, AGH

Pobierz prezentację
11:15 - 11:30

Transmisja danych w systemach bilansowania i monitorowania jakości napięcia

dr inż. Marcin Jachimski, AGH

Pobierz prezentację
11:30 - 11:45

Zintegrowanie bilansowania mediów energetycznych

mgr inż. Paweł Kwasnowski, AGH

Pobierz prezentację
11:45 - 12:00

PRZERWA

12:00 - 12:15

Bilansowanie energii w klastrach – stan obecny i oczekiwania

Piotr Budzisz, Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"

Pobierz prezentację
12:15 - 12:30

Liczniki AMI jako narzędzie bilansowania energii i monitorowania jakości napięcia

mgr inż. Grzegorz Marciniak ENEA Operator Sp. z o. o.

Pobierz prezentację
12:30 - 12:45

Bilansowanie energii i monitorowanie stanu sieci ofertą operatora sieci dystrybucyjnej

Andrzej Korpol, TAURON Dystrybucja S.A.

12:45 - 13:00

Analiza wymagań funkcjonalnych i technicznych lokalnego obszaru bilansowania

mgr inż. Bartosz Kędra, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

Pobierz prezentację
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia