Wydarzenia archiwalne
I Forum Energetyki Rozproszonej. Jak uwolnić lokalną energię?
AGH w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki (ul. Kawiory 21, bud. D-17, sala 1.19/1.20), 21 marca 2019 09:00
Relacja z wydarzenia Program i prezentacje

[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


25 marca 2019 r. w Krakowie w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się I Forum Energetyki Rozproszonej. Organizatorami konferencji są członkowie konsorcjum realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Program wydarzenia
08:00 - 08:45
Rejestracja uczestników
08:45 - 09:00

Sesja 1 Nowy paradygmat energetyki?

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej

09:00 - 09:15

Otwarcie konferencji:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

dr hab. Paweł Sobkowicz, Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

09:15 - 09:30

Jak uwolnić energię prosumentów? Program Energia Plus

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

09:30 - 09:45

Jak wykorzystać potencjał energetyki rozproszonej dla rozwoju Polski?

Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

Pobierz prezentację
09:45 - 10:00

Trendy i zmiany w sektorze ciepła w dobie energetyki rozproszonej

dr inż. Wojciech Myślecki, Politechnika Wrocławska, Konsorcjum Smart Power Grids Polska

Pobierz prezentację
10:00 - 10:15

Potencjał rozwoju energetyki rozproszonej i prosumenckiej w Polsce

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

Pobierz prezentację
10:15 - 10:30

Prezentacja projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”

Przedstawiciele Ministerstwa Energii, AGH i NCBJ

Pobierz prezentację
Pobierz prezentację
10:30 - 10:45

PRZERWA

10:45 - 11:45

Sesja 2 Wizje transformacji energetycznej
Przewodniczący sesji: dr Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

Rola energetyki rozproszonej w systemie energetycznym Polski – dyskusja panelowa przedstawicieli różnych środowisk politycznych i głosy z sali
Moderator: dr Sławomir Kopeć

 • Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 • Adam Gawęda, Senator RP
 • dr hab. Zdzisław Gawlik, Poseł na Sejm RP
 • Mieczysław Kasprzak, Poseł na Sejm RP
 • Jerzy Meysztowicz, Poseł na Sejm RP
 • Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
11:45 - 12:00

Klastry energii – szanse i bariery rozwoju – podsumowanie badań ankietowych

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

Pobierz prezentację
12:00 - 12:15

PRZERWA

12:15 - 12:25

Sesja 3 Klastry energii – perspektywy rozwoju

Przewodniczący sesji: Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii

Studium przypadku: Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”
Piotr Budzisz, Pełnomocnik, Henryk Michałek, Kierownik Zespołu Technicznego Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”

Pobierz prezentację
12:25 - 13:30

Klastry energii – szanse i bariery rozwoju – dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli certyfikowanych klastrów energii i głosy z sali

Moderator: Piotr Czopek, Ministerstwo Energii

 • Piotr Budzisz, Pełnomocnik Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”
 • dr Artur Dembny, CRK Energia (Koordynator klastra „Ostrowski Rynek Energetyczny”)
 • Andrzej Jeżewski, Prezes Promet-Plast, Pełnomocnik „Energetycznego Klastra Oławskiego EKO”
 • Tadeusz Królczyk, Wójt Gminy Ochotnica Dolna (Koordynator klastra „Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica”)
 • Ireneusz Perkowski, Dyrektor Departamentu Biura Obrotu Energią, Control Process (Koordynator klastrów „Wałbrzyski”, „Tomaszów”, „Gminy Gierałtowice”)
 • Daniel Raczkiewicz, IEN Energy (Koordynator klastra „energyREGION Michałowo”)
 • Maciej Wąż, Pełnomocnik Klastra Energii „Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa”, Członek Zarządu KlasGRID
13:30 - 14:30

Przedsiębiorstwa energetyczne w obliczu transformacji – dyskusja panelowa

Moderator: dr Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 • Roman Gabrowski, Prezes Zarządu Tauron Ekoenergia
 • Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu, Energa Wytwarzanie
 • Janusz Mazur, MPEC SA w Krakowie
 • dr Arkadiusz Sekściński, p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna
 • Sławomir Szczot, Członek Zarządu ds. Rozwoju, Enea Serwis
 • Tomasz Wilczak, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika
14:30 - 14:45

PRZERWA

14:45 - 16:00

Sesja 4 Projekt KlastER a kluczowe aspekty rozwoju energetyki rozproszonej

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia GórniczoHutnicza

14:45 - 15:45

Jak wspomóc rozwój energetyki rozproszonej? – dyskusja panelowa z udziałem ekspertów i głosy z sali

 • Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • dr inż. Wojciech Myślecki, Politechnika Wrocławska, Konsorcjum Smart Power Grids Polska
 • Anna Paluch, Poseł na Sejm RP
 • Andrzej J. Piotrowski, Doradca Ministra Energii, Wiceprezes Zarządu PGE Systemy
 • prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska
 • Robert Zasina, Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja
 • Jacek Zimmer, Kancelaria Adwokacka dr. hab. Mariusza Swory

Moderator: prof. Zbigniew Hanzelka, AGH

16:00 - 16:10

Podsumowanie Forum oraz zapowiedź dalszych działań w ramach projektu KlastER

Przedstawiciele Ministerstwa Energii, AGH i NCBJ

16:10 - 16:45

Lunch

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia