Rada Koordynatorów Klastrów Energii

Do współpracy w Radzie Koordynatorów Klastrów Energii zaprosiliśmy wszystkie 66 klastrów, które uzyskały certyfikat klastra pilotażowego w wyniku dwóch tur konkursu organizowanego przez Ministerstwo Energii w 2018 r. Swoje zainteresowanie współpracą wyraziło dotychczas 19 klastrów, których przedstawicieli Rada Programowa SKER włączyła w skład RKKE.

Za organizację prac RKKE odpowiada Przewodniczący, którego funkcję, do listopada 2021 roku, pełnił wybrany przez Radę Programową SKER Piotr Budzisz †, pełnomocnik Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”.

Jednym z pierwszych konkretnych efektów działalności RKKE jest zaangażowanie jej przedstawicieli w pracę zespołów roboczych projektu „KlastER”. Szczególnie istotny dla środowiska klastrów jest udział w pracach Zespołu ds. Legislacji, w którym przedstawiciele RKKE konsultują proponowane zapisy nowelizacji ustawy o OZE mającej ułatwić działanie klastrów na rynku energii. Klastry i ich przedstawiciele w RKKE:

Skład Rady Koordynatorów Klastrów Energii

Cieszyński Klaster Energii, Damian Hernik (woj. śląskie)
Energetyczny Klaster Oławski EKO, Andrzej Jeżewski (woj. dolnośląskie)
Klaster Energia Jarocin, Marcin Leśniak (woj. wielkopolskie)
Klaster Energii „Energetyczne Grajewo”, Radosław Zolnik (woj. podlaskie)
Klaster Energii „energyREGION Gajewo”, Krzysztof Tomasik (woj. pomorskie)
Klaster Energii „energyREGION Michałowo”, Daniel Raczkiewicz (woj. podlaskie)
Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”, Piotr Budzisz †, Henryk Michałek (woj. śląskie)
Klaster Energii Południowe Podlasie, Henryk Ignaciuk (woj. lubelskie)
Klaster Energii Tomaszów, Ireneusz Perkowski (woj. łódzkie)
Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, Marcin Skórnóg (woj. małopolskie)
Klaster Energii Zielony Pierścień Tarnowa, Adam Flaga (woj. małopolskie)
Leszczyński Klaster Energii „Nowa Energia dla Leszna”, Leszek Kasperski (woj. wielkopolskie)
Tomaszowski Klaster Energii, Jacek Sikora (woj. lubelskie)
Toruński KlastER Energii Energia Gotyku, Michał Szczepański (woj. kujawsko-pomorskie)
Tuczyński Klaster Energii, Krzysztof Chrobak (woj. zachodniopomorskie)
Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica, Tadeusz Królczyk (woj. małopolskie)
Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, Agnieszka Spirydowicz (woj. dolnośląskie)
Artur Dembny, Grupa Veolia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

 

Lista nie jest zamknięta. Zapraszamy do współpracy!

Zobacz klastry na mapie

Wróć do strony Sieć Kompetencji