Zespół ds. Legislacyjnych

Zespół ma na celu opiniować i proponować rozwiązania legislacyjne mające zdynamizować rozwój energetyki rozproszonej, w tym w formacie klastrów energii. Ponadto zespół stanowi forum dyskusji eksperckiej służącej optymalizacji rozwiązań prawnych w obszarze energetyki rozproszonej.

Prace zespołu będą się toczyć w formie cyklicznych spotkań. Zakłada się dwie formy współpracy – z jednej strony opiniowanie propozycji legislacyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Klimatu, z drugiej strony możliwość swobodnego inicjowania dyskusji przez członków zespołu (w tym proponowanie rozwiązań legislacyjnych do dyskusji w ramach zespołu).

Skład zespołu

1. Marcin Ścigan, Ministerstwo Klimatu i Środowiska – koordynator zespołu
2. Barbara Adamska, Kongres Magazynowania Energii
3. Piotr Budzisz †, Krajowa Izba Klastrów Energii
4. Ryszard Cetnarski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
5. Edmund Ciesielka, Akademia Górniczo-Hutnicza
6. Artur Dembny, Grupa Veolia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu Energia
7. Albert Gryszczuk, Krajowa Izba Klastrów Energii
8. Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Klimatu
9. Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza
10. Anna Kucharska, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
11. Remigiusz Nowakowski, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
12. Daniel Raczkiewicz, IEN Energy
13. Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
14. Maciej Wąż, Mazowiecki Klaster ICT
15. Radosław Wroński, Krakowska Elektrownia Społeczna

 

Wróć do strony Sieć Kompetencji